"Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi". Jan Paweł II

W dniu 31 sierpnia 2019 roku wspólnym odśpiewaniem hymnu Polski rozpoczęły się obchody Dnia Solidarności i Wolności w 39 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Uczestnicy lubelskich obchodów spotkali się najpierw przy Pomniku Wdzięczności przy Drodze Męczenników Majdanka. Później modlili się w Archikatedrze Lubelskiej w intencji wszystkich żyjących i zmarłych, którzy działali w ruchu solidarnościowym na rzecz wolności Ojczyzny. Jednym z ostatnich punktów programu było złożenie kwiatów przy pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Wśród zgromadzonych nie zabrakło lokalnych władz samorządowych, radnych miejskich, delegatury NSZZ Solidarność oraz przedstawicieli służb mundurowych. Służbę Więzienną podczas lubelskich uroczystości reprezentowali: mjr Tomasz Dworak-Bahan kierownik działu informatyki, techniki i łączności Aresztu Śledczego w Lublinie oraz Poczet Sztandarowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie.

Dzień Solidarności i Wolności to polskie święto państwowe, obchodzone co roku 31 sierpnia w rocznicę porozumień sierpniowych, ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Dzień 31 sierpnia został ustanowiony świętem państwowym przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2005. Święto było obchodzone po raz pierwszy w 25 rocznicę porozumień sierpniowych w dniu 31 sierpnia 2005. Główne uroczystości odbyły się w Gdańsku.

 

Tekst i zdjęcia: mł. chor. Aleksandra Paradowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej