Zakład Karny w Grądach -Woniecko po raz kolejny podjął zintensyfikowane działania w związku z akcją "Sprzątanie Świata".

W 2016 r. roku w związku z akcją Sprzątanie Świata  Zakład Karny w Grądach -Woniecko po raz kolejny podjął zintensyfikowane działania. W dniach 14-15 września br. wyznaczone grupy skazanych porządkowały tereny przyległe  miejscowości Grądy Woniecko, Rutki, Wizna. Skazani wraz z opiekunami z jednostki oraz leśniczym udali się nad rzekę Narew, otulinę Biebrzańskiego Parku narodowego. W dn. 14 września w akcji brało udział 11 skazanych, 15 września – 20 skazanych. W ciągu dwóch dni zebrano łącznie ok. 150 worków śmieci likwidując zarówno zaśmiecone pobocza wzdłuż drogi Rutki-Wizna, rzeki Narew oraz lasu w okolicach miejscowości Grądy Woniecko, jak i dzikie wysypisko w okolicy miejscowości Rutki. W bieżącym roku w akcję z dużym zapałem włączył się Urząd Gminy w Rutkach oraz Nadleśnictwo Knyszyn. Szczególne podziękowania kierowane są do pracowników Urzędu Gminy za organizację worków na śmieci oraz ich odbiór przez wyspecjalizowaną firmę z Zambrowa.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Joanna Puchalska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej