Oddział Zewnętrzny w Warszawie-Bemowie aktywnie włączył się w kampanię profilaktyczną związaną z walką z dopalaczami.

W związku z przystąpieniem do ogólnopolskiej kampanii „Dopalacze kradną życie” na terenie całej jednostki rozwieszone zostały plakaty związane z tą tematyką oraz regularnie odtwarzane są audycje radiowe nagrane przez osadzonych pod nazwą: „Mity i prawdy o dopalaczach” i „Dopalacze – mocarz i inne używki groźne dla życia”.

Jako jedna z ciekawszych form przekazu, zaplanowane zostały koncerty, w trakcie których będą promowane treści związane z życiem wolnym od substancji odurzających.

Pierwszy taki koncert odbył się w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie-Bemowie w dniu 13 sierpnia 2015 r. Panowie Marcin Tyburczy i Dariusz Orłowski z Fundacji LATARNIA w swoich raperskich piosenkach promowali życie w trzeźwości, szacunek do innych ludzi, wrażliwość oraz  zaufanie. Opowiedzieli o swoim życiu, o swoich uzależnieniach i walce z nimi. Tym samym pokazali drogę jaką przeszli do dnia dzisiejszego, wolnego od nałogów. Dzięki swojej postawie, doświadczeniom życiowym, pokazali jak można żyć uczciwie i normalnie, pracując i mając szczęśliwe życie rodzinne.

„Miałem 15 lat, kiedy sięgnąłem po narkotyki. Prowadziłem straszne życie, byłem dilerem. Robiłem okropne rzeczy. Moje życie to był ciągły lęk i strach. Chciałem się zabić.” – tak mówił Marcin Tyburczy do skazanych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie-Bemowie.

Misją Fundacji LATARNIA jest działanie na rzecz osób wykluczonych społecznie, w szczególności osób bezdomnych, uzależnionych oraz byłych skazanych jak również profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne wspieranie tych ludzi w ich życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, ukierunkowane na osiąganie dojrzałego rozwoju w perspektywie chrześcijańskiej wizji człowieka.

Składamy serdeczne podziękowania artystom za przekazywane treści i życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym.

mjr Małgorzata Nadulicz
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej