Dziś mija 102 lata istnienia polskiego więziennictwa

Dnia 8 lutego 1919r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret w sprawie "Tymczasowych Przepisów Więziennych". Na podstawie tego aktu prawnego utworzona została Straż Więzienna, na której tradycji opiera się dzisiejsza Służba Więzienna. Dekret ten stworzył podwaliny obecnego systemu penitencjarnego, dlatego data jego wydania traktowana jest jako początek polskiego więziennictwa.

Codzienna praca funkcjonariuszy Służby Więziennej obarczona jest dużym ryzykiem i odpowiedzialnością za indywidualne i zbiorowe bezpieczeństwo człowieka. Funkcjonariusze realizują zadania związane z ochroną społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi z zakładach karnych i aresztach śledczych. Codziennie, przekraczając bramę, zostają odizolowani na czas pełnienia służby od reszty świata, w tym od swoich najbliższych. Służba wymaga pełnej dyspozycyjności od funkcjonariuszy. Odbywa się w systemie zmianowym- pora nocna, niedziele, święta. Więzienie jest miejscem, w którym ciągle ktoś pełni służbę, które nigdy nie jest zamknięte. W każdej chwili może dojść do sytuacji nagłych, wymagających szybkiego podejmowania decyzji, dlatego też niejednokrotnie bywają sytuacje, że funkcjonariusze otrzymują polecenie stawienia się do służby poza ustalonym wcześniej grafikiem. Służba wymaga poświęceń, również w życiu prywatnym. Funkcjonariuszem jest się bowiem także po służbie.

Z okazji dzisiejszego święta została zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie akcja krwiodawstwa, w której wzięło udział czterech funkcjonariuszy naszej jednostki.

W dniu święta Służby Więziennej chcemy życzyć wszystkim funkcjonariuszom Służby Więziennej sukcesów i satysfakcji z pełnionej służby oraz wytrwałości na dalsze lata, a przede wszystkim podziękować im za trud płynący z codziennej pracy w jednostkach penitencjarnych.

Zdjęcia: mjr Miłosz Renda

 Tekst: szer. Kinga Grzesik Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej