Dzięki inwestycji, wartej ponad 7 mln złotych, zainicjowanej programem „Praca dla więźniów”, uzyskano zatrudnienie odpłatne dla ponad 100 skazanych z zakładu karnego typu zamkniętego.

25 kwietnia 2018 roku w obecności płk. Grzegorza Fedorowicza, Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz płk. Jacka Gościaka, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy nastąpiło uroczyste otwarcie drugiej hali produkcyjnej. Wśród zaproszonych gości byli m. in. Łukasz Schreiber, Poseł na Sejm RP, Paweł Hejmanowski, dyrektor Hjort Knudsen Polen, dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych okręgu bydgoskiego, osoby zaangażowane w realizację inwestycji oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z Zakładem Karnym.

Pierwszy filar

Płk Grzegorz Fedorowicz, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej przypomniał, że „Jednym z najważniejszych filarów rządowego programu „Praca dla więźniów” jest budowa hal produkcyjnych na terenach jednostek penitencjarnych”. Wskazał jak wielki trud został już włożony w jego realizację i ile jeszcze wyzwań stoi przed Naszą formacją. Podziękował także za owocną współpracę z kontrahentem zewnętrznym.

W przemówieniach zaproszonych gości przeważały argumenty oraz korzyści płynące dla społeczeństwa z zatrudnienia osób pozbawionych wolności oraz wskazywano jak ważną rolę w procesie readaptacji społecznej pełni praca. Dzięki niej wyrabia się nawyk odpowiedzialności, sumienności oraz gospodarowania własnymi środkami finansowymi w postaci realizowania m. in. zobowiązań finansowych.

Kluczowy warunek

Realizując zmierzenia rządowego programu „Praca dla więźniów" oraz dążenie do jeszcze większej aktywizacji zawodowej skazanych płk Jarosława Nurkiewicz, Dyrektor Zakładu Karnego w Potulicach podjął działania w kierunku przeznaczenia 15 000 m2 gruntu pod dzierżawę na prowadzenie niskoemisyjnej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że w prowadzonej działalności zatrudnienie musi znaleźć co najmniej 100 osadzonych. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy została stworzona poprzez wyburzenie 11 starych, nieużywanych budynków magazynowych o powierzchni użytkowej ok. 7 000 m2.

Plan inwestycji

W marca 2016 r. do Zakładu Karnego w Potulicach zgłosił się duński inwestor z propozycją podjęcia współpracy. Implikacją prowadzonych rozmów było podpisanie warunkowej umowy o współpracy, czego efektem było wybudowanie na terenie jednostki hali produkcyjnej o powierzchni 6000 m2, w której zatrudnienie odpłatne znaleźli skazani z zakładu karnego typu zamkniętego. Duński inwestor zaproponował również, wybudowanie części muru ochronnego o długości 180 mb wraz z podwójną linią wygrodzenia wewnętrznego oraz bramy wjazdowej wraz ze śluzą samochodową wyposażoną w urządzenie do skanowania tzw. „Echo serca”. Koszt powyższej inwestycji tj. 6 mln zł sfinansowany został przez firmę Hjort Knudsen Polen. Całość inwestycji zrealizowanej dzięki pozyskaniu przez Zakład Karny w Potulicach dotacji na wyremontowanie dalszej części muru ochronnego oraz podjęcie długoletniej współpracy z firmą Hjort Knudsen Polen to inwestycja rzędu 7,5 mln złotych. Czas trwania inwestycji wyniósł 14 miesięcy tj od września 2016 r. do końca października 2017 r.

Tekst: por. A. Zmarlik- Kufel/kpt. M. Słowiński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej