W prowadzonych wobec osadzonych oddziaływaniach penitencjarnych i terapeutycznych uwzględnia się w szczególności wymagające korekty deficyty, które stanowiły przyczyny popełnionych przestępstw.

Dobrodziejstwo pracy

W prowadzonych wobec osadzonych oddziaływaniach penitencjarnych i terapeutycznych uwzględnia się w szczególności wymagające korekty deficyty, które stanowiły przyczyny popełnionych przestępstw. Jedną z przyczyn wejścia na drogę przestępczą jest trudna sytuacja materialna wynikająca z bezrobocia, którego powodem jest brak kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Praca jest czynnikiem strukturalizującym poczucie czasu, jest stymulatorem rozwoju uzdolnień, stymulatorem rozwoju obrazu samego siebie oraz stymulatorem rozwoju różnych aktywności życiowych.

Nadążyć za zmianami

Rynek pracy dynamicznie zmienia się. Tempo zmian cywilizacyjnych i gospodarczych jakie zachodzą wokół jest duże. Kiedyś człowiek mógł wyuczyć się jednego zawodu i wykonywać go aż do emerytury. Często zawód wraz z warsztatem pracy był dziedziczony. Obecnie takie sytuacje należą do wyjątków. Konieczne stało się dostosowanie do nowych warunków pracy. Niektóre zawody wręcz zanikły, w innych potrzebne umiejętności uległy zmianie. Nie wystarcza już to czego człowiek nauczył się zdobywając pracę. Konieczne staje się nabywanie nowych umiejętności, ciągłe dokształcanie się.

Remont

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku pracy oferujemy skazanym różne formy zatrudnienia, a co za tym idzie doskonalenia kompetencji i nabywania nowych umiejętności.

W bieżącym miesiącu skazani zatrudnieni w warsztacie zakończyli prace remontowe. Oddany do użytku został korytarz łączący część mieszkalną oddziału I z administracją strzeleckiej jednostki.

Dwa w jednym

Prace remontowe miały na celu przede wszystkim aktywizowanie zawodowe skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Osadzeni wykazali się wielkim zaangażowaniem i sumiennością w wykonywaniu pracy na rzecz jednostki. Dodatkowo spełniono jeszcze jeden cel – jest nim dokonanie zmiany wizerunku jednostki na bardziej nowoczesny, odpowiadający najnowszym standardom.

 

Tekst: mł. chor. Małgorzata Nowak, mł. chor. Sylwia Różycka

Zdjęcie: mł. chor. Małgorzata Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej