Trzy jednostki penitencjarne z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie, w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej pod nazwą „Resort Sprawiedliwości Pomaga” udzieliły wsparcia dla różnych instytucji z województwa świętokrzyskiego.

W dniu 10 maja br. przedstawiciele Aresztu Śledczego w Kielcach, w tym zastępca dyrektora, przekazali w Biurze Poselsko-Senatorskim na ręce parlamentarzystów - 4100 maseczek ochronnych, uszytych w Aresztach Śledczych w Krakowie i Kielcach oraz Zakładzie Karnym w Wadowicach. Maseczki powstały w trakcie programów resocjalizacyjnych opracowanych przez kadrę penitencjarną. Tylko w kieleckim areszcie do szycia indywidualnych środków ochrony indywidualnej skierowano sześć osadzonych kobiet.

Parlamentarzyści otrzymane od Służby Więziennej maseczki przekażą między innymi do domów pomocy społecznej, hospicjów czy schronisk dla bezdomnych. W pierwszej kolejności, pomoc zostanie skierowana do szkół, by zapewnić prawidłowy przebieg egzaminów.

Pomoc potrzebującym w tym trudnym dla wszystkich okresie czasu, kiedy borykamy się z problemem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 jest ważnym elementem relacji społecznych. Dla skazanych uczestniczących w programie to lekcja wrażliwości i potrzeby dbania o drugiego człowieka. W ten sposób skazani mogą odpracować na rzecz społeczeństwa część swojej winy. Zyskują przy tym poczucie bycia potrzebnym i pożytecznym.

Ogólnopolska akcja „ResortSprawiedliwościPomaga” ma na celu niesienie pomocy przede wszystkim tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom udało nam się pomóc kolejnym instytucjom, znajdującym się w potrzebie.

mjr Michał Głowacki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej