XXI aukcja charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem Zakładu Karnego w Sieradzu.

Sieradzka jednostka penitencjarna tradycyjnie, jak co roku, angażuje się w pomoc osobom niepełnosprawnym. Wzorem lat ubiegłych jednostka przyjęła zaproszenie do grona uczestników XXI aukcji prac rękodzielniczych prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu. Sieradzki zakład karny przekazał w tym roku kilkadziesiąt różnego rodzaju prac wykonanych przez osadzonych w oddziale terapeutycznym więzienia w ramach prowadzonej tam terapii zajęciowej dla skazanych. Zysk ze sprzedaży prac przekazanych przez sieradzką jednostkę po raz kolejny przekazany będzie na cele charytatywne i zasili fundusz aukcyjny. Cały dochód z aukcji zorganizowanej w dniu 4 grudnia br. przeznaczony będzie na rehabilitację osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy MOPS w Sieradzu.

Zakład Karny w Sieradzu od lat współpracuje z Warsztatami Terapii Zajęciowej działającymi przy MOPS Sieradz. W ramach współpracy wymieniane są materiały edukacyjne oraz doświadczenia z zakresu działalności terapeutycznej, co pozwala poszerzyć i uatrakcyjnić ofertę warsztatową obu instytucji. Terapeuci z Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzili również zajęcia dla osadzonych przebywających w sieradzkiej jednostce.


 

kpt. Michał Bogus

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej