W dniach 9-12 października 2017 r. grupa studentów z norweskiego Kolegium Szkolenia Służby Więziennej (KRUS) z Oslo, gościła w Polsce w ramach wizyty stażowej, której organizatorem był Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Celem przyjazdu przedstawicieli norweskiego systemu penitencjarnego, było poznanie warunków wykonania kary pozbawienia wolności oraz wymiana doświadczeń. Zainteresowanie tą problematyką wynika, z faktu zwiększania się liczebności polskich osadzonych w norweskich jednostkach penitencjarnych.

Podczas pobytu w Polsce goście mieli okazję wizytować następujące jednostki: Areszt Śledczy w Poznaniu, Zakład Karny w Koziegłowach, Zakład Karny w Gębarzewie oraz Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Bardzo ważnym elementem spotkań były rozmowy z kadrą jednostek, prezentacje oraz wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń. Omawiano również wyzwania i problemy z jakimi boryka się personel penitencjarny.

Norwedzy zwrócili jednocześnie uwagę na kompleksowość realizowanego w Polsce szkolenia, w ramach którego każdy funkcjonariusz zostaje przeszkolony w kontekście podstawowych zagadnień, a następnie doskonali swój warsztat pracy w ramach wybranej specjalizacji. Taki model szkolenia w opinii gości, pozwala na pewną uniwersalność i wieloaspektowe podejście do wykonywanych obowiązków.

Tekst: por. Barbara Mamos
Zdjęcia: COSSW w Kaliszu

 

Galerie zdjęć i relacje z wizyt:

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej