Pożar budynku, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne, na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz uprowadzenie zakładników, negocjacje z napastnikami i podjęcie akcji odbicia zakładników, to elementy scenariusza ćwiczeń, zorganizowanych wspólnie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendą Miejską Policji w Kaliszu.

Ćwiczeniami dowodził Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, ppłk Ryszard Czapracki, jako kierownik jednostki. Miały one na celu doskonalenie umiejętności dowodzącego działaniami ochronnymi oraz kadry kierowniczej i dowódczej, w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia osób oraz mienia na terenie ośrodka. Kolejnym zadaniem było sprawdzenie wewnętrznego systemu alarmowania dla funkcjonariuszy przebywających na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. To również praktyczne sprawdzenie i doskonalenie systemu współdziałania kadry ośrodka z Policją i Państwową Strażą Pożarną.

Ćwiczenia, w których uczestniczyli funkcjonariusze ośrodka z różnych pionów służb przebiegły sprawnie. Zakończyły się podsumowaniem i szczegółowym ich omówieniem. Dokonano wnikliwej oceny działań poszczególnych służb, sposobu ich dowodzenia oraz współpracy. Symulacja sytuacji kryzysowej pozwoliła na wypracowanie ciekawych rozwiązań, które stanowić będą materiał szkoleniowy dla funkcjonariuszy i słuchaczy ośrodka.

Galeria zdjęć

tekst: mjr Ewa Saganowska
Foto: COSSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej