26 marca 2018 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowane w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”.

W konferencji uczestniczyli: Józef Ramlau, Wicewojewoda Kujawsko - Pomorski, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej reprezentowały, Dyrektor Monika Zielińska-Choina oraz Z-ca Dyrektora Aneta Zaraś z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, płk Jacek Gościak, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, beneficjenci oraz przedstawicieli podmiotów realizujących lub zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bloki tematyczne

Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim, oficjalnie otwarte przez Józefa Ramlau – Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego, poświęcone zostało projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO WER. Wicewojewoda wskazała na znaczenie środków europejskich w niwelowaniu różnic społecznych, omówił wykorzystywanie środków w regionie oraz w sposób szczególny podziękowała Służbie Więziennej za zaangażowanie w realizację kursów dla osób pozbawionych wolności w ramach programu PO WER.

Spotkanie było podzielone na trzy główne bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:

· wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”,

· wsparcie osób niepełnosprawnych,

· wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Płk Jacek Gościak, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, przedstawiał zadania Służby Więziennej, omówił cele wykonania kary. Podkreślił znaczenie pracy skazanych jako podstawowego środka oddziaływań penitencjarnych, wskazał korzyści wynikające z udziału skazanych w kursach zawodowych w ramach PO WER, jako wsparcie programu „Praca dla więźniów”.

Kierunki wsparcia

Podczas konferencji przedstawiciele MRPiPS zaprezentowali główne kierunki wsparcia udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, planowane zmiany w programie oraz harmonogram działań zaplanowanych do realizacji do końca 2018 r. Spotkanie było również doskonałą okazją do dyskusji na temat możliwości, korzyści i szans rozwojowych dla osób z różnych obszarów społecznych, jakie wynikają z Funduszy Europejskich.

PO WER w okręgu bydgoskim

Na lata 2016-2020 na poziomie okręgu bydgoskiego zaplanowano realizację 232 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych, w ramach których planuje się przeszkolenie 2784 osadzonych i zatrudnienie nie mniej niż 56% uczestników Projektu (1560 osób).

Do 31 marca 2018 roku w ramach 68 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych przeszkolono 764 osadzonych, w tym 12 osób z niepełnosprawnościami. Zatrudnienie podjęło 528 uczestników
(41 kobiet/487 mężczyzn), w tym 11 osób z niepełnosprawnościami. Wskaźnik zatrudnienia w ramach Projektu dla okręgu bydgoskiego wynosi 69%.

W jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego przeprowadzono następujące kursy z zakresu prac remontowo-budowlanych: glazurnik-posadzkarz, nowoczesne technologie w budownictwie, brukarz, malarz-szpachlarz. Z zakresu gastronomii: kucharz-kelner. Kończące się egzaminem państwowym: spawacz metodą MAG, operator wózków jezdniowych podnośnikowych, operator koparko-ładowarki, monter sieci elektrycznych z uprawnieniami do 1 kV, magazynier z obsługą wózków widłowych.

Projekt PO WER stanowi doskonałe wsparcie dla realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Służbę Więzienną programu „Praca dla więźniów”.

 

Tekst i zdjęcia mjr Mariusz Budny

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej