Trzydziestu osadzonych z Zakładu Karnego w Rawiczu przyjęło sakrament bierzmowania. Sakramentu udzielił ks. biskup Zdzisław Fortuniak.

W zakładowej kaplicy p.w. Miłosierdzia Bożego trzydziestu rawickich więźniów przyjęło sakrament bierzmowania, którego istotą, zgodnie z nauką kościoła rzymskokatolickiego jest umocnienie wiary, przekazanie Ducha Świętego, ściślejsze związanie z Kościołem i włączenie w misję ewangelizacyjną Kościoła.

Trudu przygotowania więźniów do przyjęcia bierzmowania podjął się kapelan rawickiej jednostki  - ks. Wojciech Prostak, pełniący posługę religijną w Zakładzie Karnym w Rawiczu od ponad 26 lat.

Jak podkreśla ksiądz, zarówno uroczystość, jak i przygotowanie do przyjęcia sakramentu w warunkach izolacji penitencjarnej mają szczególny wymiar i znaczenie. Osadzeni sami składają deklarację przystąpienia do przygotowań, a następnie przyjęcia sakramentu, przez co bierzmowanie – dokonywane w przypadku więźniów w wieku dorosłym - odgrywa niejako rolę świadomego wyznania wiary. Skazani w okresie przygotowań uczestniczą w mszach świętych, korzystają z sakramentu pokuty i pojednania, zgłębiają odpowiednie zagadnienia. Ksiądz dodaje, że w przypadku osadzonych, przyjęcie sakramentu bierzmowania bardzo często wiąże się z chęcią zmiany postaw życiowych oraz podejścia do spraw wiary. Skazani po wyjściu na wolność chcą także zawierać związki małżeńskie oraz pełnić zadania chrzestnych. Kapelan wylicza, że od początku pełnienia posługi w tutejszej jednostce penitencjarnej, sakrament bierzmowania był udzielany czternasty raz. 

Szafarzem bierzmowania był ks. biskup Zdzisław Fortuniak, który w wygłoszonym przez siebie Słowem Bożym podkreślał konieczność wiary w drugiego człowieka i nadziei na lepsze jurto.

Wizyta ks. biskupa była także okazją do spotkania księdza z załogą jednostki i zwiedzenia historycznych podziemi Zakładu Karnego w Rawiczu.                   

tekst: por. Ewa Szulc, kpt. Jan Kurowski

foto: mjr Marek Heinze, por. Ewa Szulc

          

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej