W dniu 17 lutego 2021 r. w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego odbyła się odprawa z okazji Święta Służby Więziennej.

W trakcie uroczystości dziewięciu funkcjonariuszy otrzymało awans na wyższe stopnie służbowe, jeden w korpusie oficerów i ośmiu w korpusie podoficerów. Dwóch funkcjonariuszy odznaczonych zostało brązową odznaką "Za zasługi w pracy penitencjarnej".

Na zakończenie uroczystości dyrektor krasnostawskiego aresztu ppłk Anna Adamska pogratulowała awansowanym i odznaczonym, a także życzyła dalszych awansów i sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Tekst i zdjęcia: chor. Magdalena Łukowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej