W ramach porozumienia ppłk. Jacka Gościaka dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy z Piotrem Cywińskim dyrektorem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w dniach 14-15 marca 2017 r. odbyła się wizyta funkcjonariuszy Służby Więziennej okręgu bydgoskiego w Muzeum w Oświęcimiu.

    Wraz z grupą funkcjonariuszy w wizycie wzięli również udział wykładowcy oraz studenci z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Kadra nauczycielska była reprezentowana przez dr Pawła Sobierajskiego dyrektora Instytutu Humanistycznego, oraz wykładowców Zakładu Pedagogiki: dr Monikę Kamper-Kubańską, dr Dorotę Kanarek-Lizik.
    Program wizyty był bardzo napięty. Bezpośrednio po dotarciu do Oświęcimia rozpoczęliśmy zwiedzanie Muzeum. Cztery godziny intensywnego zwiedzania z przewodnikami Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Oświęcimiu dostarczyły uczestnikom wyjazdu dużo przygnębiających wrażeń. Edukacja w autentycznej przestrzeni poobozowej dała możliwość refleksji i dyskusji na wiele tematów, ważnych w procesie nauczania obywatelskiego. Następnego dnia wzięliśmy dział w warsztatach na terenie archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau. Kolejnym punktem wizyty był wykład prof. zw. dr hab. Witolda Stankowskiego pt. „Pedagogika miejsc pamięci na przykładzie Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. W obecności Andrzeja Kacorzyka zastępcy dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz- Birkenau obejrzeliśmy film o najsłynniejszej ucieczce z obozu w Auschwitz Kazimierza Piechowskiego - patrona Auli w budynku Collegium sub Horologio. Była to kolejna okazja spotkania pana Andrzeja Kacorzyka, który w ramach współpracy gościł w Zakładzie Karnym we Włocławku podczas podsumowania wystawy „Auschwitz, historia, edukacja obywatelska”. Na zakończenie grupa zwiedziła historyczne miejsca uczelni.

Tekst i zdjęcia mjr Mariusz Budny

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej