Stowarzyszenie „Art and Prison e.V.” Berlin w ubiegłym roku zorganizowało V edycję „Międzynarodowego konkursu sztuki więziennej 2020/2021”. Do udziału w nim zostały zaproszone wszystkie osoby dorosłe, kobiety i mężczyźni oraz młodociani, odbywający aktualnie karę pozbawienia wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych, a także tymczasowo aresztowani. Na konkurs spłynęły rysunki z całego świata, w tym także z Polski.

Z Rzymu do Berlina…

Stowarzyszenie „Art and Prison e.V.” powstało z inicjatywy znanych artystów, którzy wsparli wystawę w Rzymie „Sztuka z więzienia” w 2007 roku.  Oficjalnie zostało zarejestrowane w 2009 roku w Berlinie, mieście, w którym  mur oddzielił ludzi od siebie przez kilkadziesiąt lat.

Członkowie i sympatycy stowarzyszenia "Sztuka i więzienie" to artyści, miłośnicy sztuki, galerie, prywatni sponsorzy i instytucje z ponad 40 krajów i wszystkich kontynentów. Stowarzyszenie nie jest powiązane z żadną  partią polityczną i nie jest związane z żadną  konkretną ideologią. Jego charytatywny status non-profit jest uznawany przez niemiecki rząd.

 

Służba ofiarom przestępstw...

Misją Stowarzyszenia jest  promowanie sztuki poza granicami co może stanowić cenny wkład w ludzkość i  większe poszanowanie godności ludzkiej; służba ofiarom przestępczości i przestępstw.  Chodzi o nowy sposób integracji ludzi żyjących na marginesie społeczeństwa, których los często rozdziera rodziny. Stowarzyszenie, jako główny pilotażowy projekt społeczny, wspiera budowę ośrodka rehabilitacji dla kobiet, które były wielokrotnie uwięzione.

 

Więzienny talent z Wojkowic

W gronie tegorocznych laureatów 6 miejsce zajęła praca „Droga do wolności” namalowana w Zakładzie Karnym w Wojkowicach. Spontaniczny pomysł, organizacja i wsparcie wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych dały możliwość skazanemu podzielenia się ze światem jego wizją drogi do wolności. Trafna ocena tematu oraz niezwykłe przesłanie płynące z pracy znalazło uznanie grona jurorskiego oceniającego prace z całego świata. Wysokie miejsce w konkursie to kolejny dowód na to, że człowiek zawsze powinien otrzymywać szansę na własną przemianę.

 

Niezwykła galeria

Wszystkich tych, którzy chcą zobaczyć prace wszystkich uczestników zapraszamy na stronę organizatora w linku poniżej.

https://artandprisonberlin.jimdo.com/

tekst: st. sierż. Marcin Szymczyk
foto: Art and Prison e.V.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej