„Ziarnko do ziarnka (…)”. Jedna plastikowa nakrętka znaczy niewiele, ale zebranych kilka ton ma swoją ogromną moc.

Dzięki codziennej pracy funkcjonariuszy ukierunkowanej na edukację i uwrażliwianie na potrzeby innych naszych podopiecznych, udaje się wzbudzić w nich pożądane działania prospołeczne. W wyniku tego Areszt Śledczy w Suwałkach od wielu lat angażuje się w działania na rzecz potrzebujących osób. Jedną z takich form jest zbieranie plastikowych nakrętek. Organizowana przez nas akcja ich ciągłego pozyskiwania propaguje postawy odpowiedzialne społecznie, idee pomocy innym oraz zachowania ekologiczne. To jedna z najpopularniejszych akcji charytatywno-ekologicznych polegająca na łączeniu przyjemnego z pożytecznym. Akcja ma bardzo ważny aspekt wychowawczy oraz resocjalizacyjny. Osadzeni w prosty sposób mogą pomóc osobom niepełnosprawnym w ich długiej i kosztownej rehabilitacji, a poprzez selektywną zbiórkę odpadów uczą się dbać o środowisko.

Tegoroczna zbiórka zaowocowała 120 kilogramami plastikowych korków. Dzięki uprzejmości Komendy Powiatowej Policji w Piszu, 30 worków z nakrętkami przekazaliśmy organizatorowi akcji „Nakręć się na pomaganie” - dzielnicowemu z Komisariatu w Białej Piskiej asp. Adamowi Trzonkowskiemu.

Tym razem pomoc trafi do Poli Zielińskiej z Pisza. Dziewczynka przeszła obustronną operację wszczepienia implantów ślimakowych, ale wciąż musi być rehabilitowana. Dochód ze sprzedaży plastikowych korków zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację dziewczynki.

W tym miejscu do kolorowych korków chcemy dołączyć słowa otuchy, wsparcia i nadziei i przede wszystkim małej Poli - życzenia powrotu do pełni zdrowia.

 

Tekst: kpt. Sławomir Rafalski

Zdjęcia: kpt. Joanna Boratyńska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej