Kolejne spotkanie informacyjne młodych osadzonych z przedstawicielami Fundacji Sustinae

8 maja 2019 r. o godzinie 10.30 odbyło się spotkanie informacyjne dla skazanych w wieku 18-29 lat bez zatrudnienia, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

W spotkaniu wzięło udział 10 młodych skazanych z tak zwanej grupy NEET (określanych w socjologii jako grupa społeczna pozostająca poza sferą zatrudnienia i edukacji, nieprzygotowująca się do zawodu). Spotkanie jest kontynuacją programu aktywizacyjnego dla wytypowanych skazanych, którzy w najbliższym czasie opuszczą zakład karny i będą musieli podjąć decyzje związane ze swoją przyszłością.

Jeżeli zdecydują się na pomoc Fundacji Sustinae zostaną objęci programem aktywizacji zawodowo – edukacyjnej, na który składają się: diagnoza potrzeb i wdrożenie indywidualnego planu działania, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne, trening umiejętności psychospołecznych, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Spotkanie z przedstawicielami Fundacji jest dopełnieniem działań podejmowanych przez Służbę Więzienną mających na celu nabycie wykształcenia, wyuczenie zawodu, nabyciu umiejętności poruszania się po rynku pracy i przede wszystkim wyrobienie u osadzonego nawyku oraz  potrzeby pracy i rozwoju osobistego.

tekst: kpt. Dorota Skowronek

zdjęcia: st. chor. Zbigniew Wrona

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej