Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Kielcach zebrali 3 200 zł. dla pacjentów ze Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach.

Przekazanie środków pieniężnych dokonał Dyrektor Aresztu Śledczego w Kielcach - płk Krzysztof Czekaj wraz z funkcjonariuszami. Dzięki szczególnemu zaangażowaniu Przewodniczącemu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Rzecznika Prasowego w pomoc dla Szpitala Dziecięcego włączyło się 81 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, oświadczył, iż pieniądze zostaną w całości wykorzystane na cele wskazane przez małych pacjentów, ponieważ darczyńcy nie określili ich celu przeznaczenia. Dyrekcja szpitala uznała, iż to bardzo ciekawe rozwiązanie, że to pacjenci wskażą na co mają zostać wydane zgromadzone środki.

Wykonując karę pozbawienia wolności personel Aresztu zwraca szczególną uwagę na to, aby realizować ją w sposób humanitarny i zapewniający godność osadzonego. Praca z osobami pozbawionymi wolności uczy szczególnej wrażliwości na problemy, nieszczęścia innych ludzi, w szczególności zaś tych, którzy znaleźli się w nich w sposób niezawiniony. Funkcjonariusze i pracownicy kieleckiej jednostki zawsze są gotowi pomagać innym. Wśród kadry jest wielu krwiodawców - 162 litry oddanej krwi w 12 akcjach ratujących zdrowie i życie, zarejestrowanych dawców szpiku kostnego. Oprócz działań resocjalizacyjnych, personel prowadzi różne działania na rzecz integracji rodzin, podejmuje akcje pomagania mieszkańcom, pokrzywdzonym na skutek powodzi i likwidowania jej negatywnych skutków, uczestniczy w akcjach charytatywnych. W programach readaptacyjnych, skazani angażowani są w realizację działań pomocowych na rzecz szkół, samorządów lokalnych, instytucji publicznych czy związków wyznaniowych.

mjr Michał Głowacki

Link Echo Dnia

Link Radio Kielce

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej