Kolejny raz w Oddziale Zamiejscowym w Kikitach zorganizowano akcję honorowego krwiodawstwa.

Kadra oddziału wraz ze słuchaczami szkoły podoficerskiej oraz kursu przygotowawczego aktywnie w niej uczestniczyła. Tym razem udział wzięły 32 osoby, w tym oczywiście funkcjonariusze Ośrodka oraz słuchacze odbywający obecnie szkolenia. Łącznie zebrano ponad 14 litrów krwi.

Ten dobrowolny, bezcenny dar funkcjonariuszy i pracowników jest przykładem wysokiej świadomości obecnej sytuacji, gdzie zapasy krwi są na niewystarczającym poziomie. Kadra oraz słuchacze po raz kolejny udowodnili wewnętrzną potrzebę i chęć niesienia pomocy w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego.

Wizyty olsztyńskiego mobilnego punktu poboru krwi stały się nieodłącznym elementem naszej szkoleniowej codzienności. Kolejne akcje z pewnością przed nami.

mjr Zdzisław Stępień

zdj. chor. Paweł Ferenc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej