1 sierpnia 2016 r. w Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko rozpoczęła się realizacja programu „ABC Przedsiębiorczości”.

1 sierpnia 2016 r. w Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko rozpoczęła się realizacja programu „ABC Przedsiębiorczości”. Program kierowany jest do osadzonych. Szkolenie zakłada przygotowanie osób z terenów wiejskich i małych miasteczek do samozatrudnienia po odbyciu kary pozbawienia wolności. Osoby poszukujące pracy nabędą umiejętności pomocnych w prowadzeniu własnej firmy oraz nauczą się tworzyć własny biznesplan przedsięwzięcia. Realizacja projektu zakończy się 8 sierpnia. Realizacja programu w jednostce nie pociąga za sobą skutków finansowych-szkolenie w całości jest finansowane ze środków programu realizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Joanna Puchalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej