Dzień 8 lutego ustanowiony został Dniem Tradycji Służby Więziennej na mocy znowelizowanej we wrześniu ubiegłego roku Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej.

Termin 8 lutego nie jest przypadkowy, nawiązuje on bowiem do wydarzeń, jakie miały miejsce w 1919 roku, kiedy to Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski wydał dekret w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych” dający podwaliny polskiego systemu penitencjarnego.

Na temat historii polskiego więziennictwa, o formacji, jaką jest Służba Więzienna, jej misji i organizacji mówili w tym szczególnym dniu, upamiętniającym wydarzenia z dnia 8 lutego 1919 roku, w audycji emitowanej w radiu eM, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Kielcach. Funkcjonariusze naszej jednostki penitencjarnej zachęcali do wstąpienia do Służby Więziennej mówiąc o wymogach, jakie potencjalni kandydaci powinni spełniać, ale też o licznych profitach, jakie z pełnienia służby w szeregach naszej formacji płyną.

W ramach Dnia Tradycji Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Kielcach gościła grupa studentów II roku Resocjalizacji Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Studenci usłyszeli o możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Służbie Więziennej, oczekiwaniach i specyfice pracy w niej. Studenci mieli możliwość skonfrontowania zdobytej dotąd wiedzy i wyobrażeń z realiami więziennymi.

W dniu 9 lutego, w ramach celebrowania Dnia Tradycji Służby Więziennej, odbyła się natomiast uroczysta odprawa służbowa, w czasie której 22 funkcjonariuszy otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej