"Resort Sprawiedliwości Pomaga", Służba Więzienna z Kielc wraz z harcerzami przekazała Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach 700 przyłbic i 250 maseczek.

Na podstawie nieodpłatnego porozumienia pomiędzy Aresztem Śledczym w Kielcach a Związkiem Harcerstwa Polskiego, Hufiec Kielce, w ramach akcji "Resort Sprawiedliwości Pomaga", z przekazanych przez harcerzy do aresztu materiałów, zmontowano 700 przyłbic i uszyto 250 maseczek. Priorytetem była ich funkcjonalność oraz spełnianie norm pozwalających do pracy w nich w jednostkach służby zdrowia.

Środki ochrony indywidualnej zostały wytworzone przez 11 skazanych z oddziału terapeutycznego oraz 3 osadzone kobiety, które szyły maseczki. Wszystkie osoby osadzane zgłosiły się dobrowolnie i pracowały nieodpłatnie. Skazani wykonywali przyłbice i maseczki z dużym zaangażowaniem, pod kierunkiem specjalisty terapii zajęciowej oraz pracownika nadzorującego funkcjonowanie pralni.

Efekty akcji "Resort Sprawiedliwości Pomaga" widać w liczbach tylko 30 kwietnia br. przekazano 700 przyłbic i 250 maseczek - trzy warstwowych, do największego szpitala w województwie Świętokrzyskim.

W poprzednich akcjach pomocowych areszt wsparł dwa DPS- y oraz Sąd Rejonowy w Kielcach.

mjr Michał Głowacki

Adresy do stron, które przedstawiły to wydarzenie:

Radio Kielce

TVP O/Kielce

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej