Funkcjonariuszka Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu, podczas zebrania sprawozdawczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Unisławiu, przedstawiła druhom ofertę rekrutacyjną do Służby Więziennej.

3 lutego br. w Unisławiu odbyło się zebranie sprawozdawcze lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej. Byli na nim obecni wszyscy druhowie zrzeszeni z organizacją. Funkcjonariuszka grudziądzkiej Służby Więziennej, będąca jednocześnie strażakiem ochotnikiem opowiedziała zebranym o misji Służby Więziennej oraz możliwościach wstąpienia w szeregi formacji. Przedstawiła także zebranym działy funkcjonujące w strukturach jednostek podstawowych i wymagane kompetencje do poszczególnych stanowisk. 

Różne mundury wspólne cechy 

Strażacy ochotnicy to osoby, które cechują się m. in. męstwem, odwagą, hartem ducha oraz umiejętnością pracy w trudnych i nieprzewidywalnych warunkach. Zasoby te są również pożądane do pracy w Służbie Więziennej, stąd akcja promująca zawód funkcjonariusza Służby Więziennej w szeregach strażaków ochotników. 

 

Tekst: kpt. Elżbieta Kamińska

Zdjęcia: OSP Unisław

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej