W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyło się szkolenie zawodowe na pierwszy stopień w korpusie podoficerskim SW. Do egzaminu końcowego przystąpiło 205 absolwentów.

Szkolenie rozpoczęło się 15 października 2021 roku i przebiegało w formie hybrydowej w ośrodku w Kulach oraz w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie. Wcześniej słuchacze zostali przeegzaminowani z poszczególnych bloków i modułów tematycznych wynikających z programu szkolenia. Część zajęć została przeprowadzona w systemie wideokonferencji, a do ośrodka słuchacze przyjechali na część praktyczną, którą odbyli w restrykcyjnym reżimie sanitarnym. Słuchaczy wyposażono w maseczki, zapewniono także środki do dezynfekcji i mycia rąk. W trakcie tych rygorystycznych obostrzeń funkcjonariusze złożyli egzamin i spełnili kryteria wymagane do uzyskania awansu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów Służby Więziennej.

Dobrze przygotowani

Wyniki egzaminu pokazały dobre przygotowanie nowej kadry podoficerskiej do czekających na funkcjonariuszy wymagających zadań służbowych. Bezpośrednio po egzaminie odbyło się zakończenie szkolenia. Zarówno w COSSW w Kulach, jak i w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie. Funkcjonariuszom, którzy ukończyli szkolenie podziękowano za zdyscyplinowanie i podporządkowanie się ograniczeniom wynikającym z reżimu sanitarnego, a także zaangażowanie w akcję Honorowego Krwiodawstwa. Uroczystości ze względów bezpieczeństwa przebiegły skromnie i bez obecności bliskich absolwentów.

tekst mjr Paulina Ryś-Gonera

zdjęcie mjr Paulina Ryś-Gonera, por. Mikołaj Cierpioł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej