29 maja br. w Areszcie Śledczym w Olsztynie odbyło się podsumowanie 3-letniej współpracy „Zespołu ds. readaptacji społecznej osób skazanych, objętych działaniami w trybie art. 164 § 1 Kkw”.

Powołany w 2016 Zespół ds. readaptacji społecznej osób skazanych, objętych działaniami w trybie art. 164 § 1 Kkw zrzesza instytucje i specjalistów świadczących pomoc osadzonym z terenu miasta Olsztyna i okolic, którzy znajdują się w okresie przygotowawczym do zwolnienia. Głównym celem działania Zespołu jest udzielenie skazanemu, jest jeszcze podczas pobytu w warunkach izolacji, kompleksowej pomocy opierając się na rzeczywiście zdiagnozowanych deficytach oraz problemach, z jakimi spotyka się osoba pozbawiona wolności, tj.: nieumiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, problem uzależnień, bezdomność, brak środków finansowych, odzieży, brak wsparcia ze strony rodziny lub osób bliskich, potrzeba pomocy prawnej, psychologicznej, zdrowotnej, konieczność podjęcia lub kontynuowania terapii uzależnień, brak pracy i nieznajomość swoich predyspozycji zawodowych, potrzeba nabycia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych, a także trudność w planowaniu dalszej drogi po opuszczeniu murów zakładu karnego.

Gospodarzem spotkania był Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie por. Gaweł Gałdziński a swoją obecnością spotkanie uświetnili: Pan Leszek Motyka - Sędzia Sądu Okręgowego, Przewodniczący III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych, Pani Hanna Winkel - Kurator Okręgowy przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie, Pan Marian Bucoń – Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Szczytnie, mjr Ewa Jarmuszewicz - Specjalista ds. Penitencjarnych w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Olsztynie, ppłk Marek Kulwicki - Dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie oraz Pan Zdzisław Szczepkowski - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

Podczas spotkania podsumowano 3 lata działalności Zespołu, omówiono nowatorski model pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej z osadzonymi, instytucje współpracujące przedstawiły działania podejmowane w związku z pracami Zespołu. Uznając za priorytetową, konieczność pracy terapeutycznej z podopiecznymi Zespołu, zaproszono do współpracy Panią Annę Sikorską - Kierownika Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Olsztynie.

Miło było nam również gościć Panią Martę Piotrkowską z Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, która przedstawiła zebranym projekty realizowane przez Sejmik na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Warmii i Mazur.

Tekst: ppor. Beata Dubczakowska
Zdjęcia: ppor. Justyna Jachacy-Majewska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej