28 czerwca 2019 r. o godz. 12.00, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbędą się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej w Stulecie istnienia formacji. Uroczystość na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego poprzedzi msza święta w intencji funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Utworzenie Straży Więziennej

7 i 8 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”. Były to jedne z pierwszych aktów prawnych wydanych w odrodzonej Polsce. Na ich podstawie utworzono Straż Więzienną.

 

Współczesna Służba Więzienna

Współczesna Służba Więzienna to formacja mundurowa, której misją jest: Ochrona, Bezpieczeństwo, Resocjalizacja. Formacja liczy blisko 30 tys. funkcjonariuszy i tym samym jest trzecią, największą formacją mundurową w Polsce.

Dzięki Ministerstwu Sprawiedliwości po raz pierwszy od 1989 r. Więziennictwo przechodzi gruntowną reformę. Wdrażany od 2017 r. „Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” to nie tylko reorganizacja strukturalna, ale także poprawa infrastruktury i warunków pracy funkcjonariuszy, doskonalenie zawodowe i nowoczesny, na miarę XXI wieku – sprzęt i wyposażenie.

 

Areszt Śledczy w Krasnymstawie

Na terenie Krasnegostawu, od 1906 r. nieprzerwanie funkcjonuje więzienie, które jest jedną z ośmiu jednostek penitencjarnych zlokalizowanych na obszarze województwa lubelskiego. Aktualnie więzienie pełni funkcję zakładu karnego typu półotwartego i otwartego dla recydywistów penitencjarnych mężczyzn. Oddziaływania resocjalizacyjne wobec 274 skazanych prowadzi 92 funkcjonariuszy, którzy  codziennie czuwają nad bezpieczeństwem obywateli, chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w więzieniu oraz z determinacją i poświęceniem realizując trudne zadania służbowe.

Krasnostawskie więzienie wyróżnia efektywna realizacja Rządowego Programu "Praca dla więźniów" wyrażająca się w najwyższej w okręgu lubelskim powszechności zatrudnienia skazanych. Codziennie, by podjąć pracę, mury Aresztu Śledczego w Krasnymstawie opuszcza ponad 120 więźniów. Jednostka charakteryzuje się również wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz organizowanym od blisko 25 lat Konkursem poezji więziennej, stanowiącym swoistą wizytówkę aresztu na mapie penitencjarnej Polski.

W celu społecznej readaptacji skazanych po opuszczeniu zakładu karnego, jednostka prowadzi także interdyscyplinarną współpracę z wieloma podmiotami, m. in. jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami pomocowymi, zakładami pracy oraz placówkami kulturalno-oświatowymi.

 

 

 

Opracowanie: mł. chor. Magdalena Łukowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej