Dniu 28 czerwca 2019 roku, Dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych oraz absolwenci szkolenia oficerskiego, wzięli udział w Centralnych Obchodach Święta 100-letniej Służby Więziennej, które odbyły się na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

100-letnia Służba Więzienna

Marszałek Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa, dnia 8 lutego 1919roku w dekrecie "w sprawie tymczasowych przepisów więziennych" ustalił zasady i organizację polskich więzień. Dekret stworzył podwaliny pod nowoczesne więziennictwo. Polskie więziennictwo przez przeszło 90 lat swojego funkcjonowania przechodziło różne dzieje, silnie związane z sytuacją kraju. W okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy naczelne władze odrodzonej Polski przejęły więzienia na terenie wszystkich zaborów, stanęły przed niezmiernie trudnym zadaniem: stworzenia prawa i przepisów wykonawczych, zorganizowania polskiej administracji więziennej oraz naboru i szkolenia kadry. Przyjęte w okresie międzywojnia przepisy prawa karnego i rozwiązania ustawowe zostały ocenione jako jedne z najnowocześniejszych w Europie. Więziennictwo zaczęło się dynamicznie rozwijać, a funkcjonariusze Straży Więziennej, dzięki wysokim morale, wykształceniu i gotowości do poświęceń, należeli do elity narodu. Sprawdzian swojego patriotyzmu i ofiarności funkcjonariusze SW zdali w okresie okupacji niemieckiej i radzieckiej oraz w tragicznych czasach stalinowskiego terroru. Zdają go do dziś, i zdawać będą nadal – w budowie nowoczesnego, bezpiecznego i praworządnego państwa prawa. Dziś, po 100 latach od powstania dekretu Józefa Piłsudskiego, nasza formacja jawi się jako kontynuatorka chlubnych tradycji więziennictwa z okresu II Rzeczypospolitej.

W trakcie uroczystości Centralnych Obchodów Święta Służby Więziennej w swoim wystąpieniu Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, podziękował funkcjonariuszom za trud i wysiłek, który poświęcają służbie.

Promocja oficerów

W gronie 297 funkcjonariuszy, którzy tego dnia mieli promocję na pierwszy stopień oficerski, znaleźli się także dwaj funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Przytułach Starych, ppor. Mariusz Samoraj oraz ppor. Łukasz Maleńki. Do absolwentów szkolenia zawodowego, słowa wsparcia i wyrazy dumy skierował Minister Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro.

Uroczystość zakończyło złożenie wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza i pod Pomnikiem Ofiar Katastrofy pod Smoleńskiem oraz defilada pododdziałów Służby Więziennej.

 

Opracowała: mjr Agnieszka Chaberek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej