W dn. 27.11.2022 r. dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Braniewie, płk Marek Sokół, reprezentował naszą jednostką podczas otwarcia wystawy poświęconej Adamowi Loretowi, wybitnemu przedwojennemu leśnikowi, dyrektorowi naczelnemu Lasów Państwowych i ofierze sowieckiej agresji w 1939 r.

Problematykę nowoczesnej Służby Leśnej oraz znaczenia racjonalnej gospodarki leśnej dla społeczeństwa i państwa przybliżył w swoim otwierającym wystawę przemówieniu p. Michał Gzowski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych. Postać Adama Loreta, osoby zasłużonej dla budowy nowoczesnej gospodarki leśnej, stanowić może przykład postawy prawdziwie patriotycznej, łączącej wiedzę i umiejętności praktyczne ze zmysłem działania dla społeczeństwa i państwa. Wartości te przyświecają współczesnej Służbie Leśnej. Współpatron dzisiejszego spotkania - Służba Więzienna, współpracując z Lasami Państwowymi na mocy zawieranych wspólnych porozumień, regularnie włącza się w akcje wspierające postawy patriotyczne. Taki wymiar miała druga część dzisiejszego spotkania – koncert „Ferajny z Hoovera”. Piosenki powstańcze, legionowe, przyśpiewki z okresu okupacji – pomimo listopadowego chłodu, na spotkaniu w Braniewie nie zabrakło emocji, zabawy, ale również zadumy. W dzisiejszym spotkaniu licznie wzięli udział reprezentanci samorządu, służb mundurowych oraz licznie zgromadzeni gości. 


Tekst i zdjęcia: kpt. Marcin Grodek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej