W ramach kampanii Służby Więziennej „Bezpieczni w służbie i w pracy - czyli jak pracować z trudnym podopiecznym" w  Zakładzie Karnym w Wierzchowie odbyło się szkolenie dla pracowników administracji publicznej.

Do udziału w szkoleniu, które odbyło się w dniu 26.04.2018 r., zaproszono kuratorów sądowych z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim, pracowników socjalnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie oraz pracowników Urzędu Gminy w Wierzchowie. Nadrzędnym celem szkolenia było przekazanie wiedzy i posiadanego doświadczenia w zakresie bezpieczniejszego wykonywania przez pracowników administracji publicznej ich codziennych obowiązków  w kontakcie z trudnym petentem.

Szkolenie złożone było z dwóch modułów: teoretycznego i praktycznego.

Część teoretyczną poprowadziła psycholog kpt. Ewelina Mężydło. Uczestnicy zapoznali się przyczynami i przejawami zachowań agresywnych prezentowanymi przez trudnego klienta. Omówione zostały techniki pracy nad własnymi emocjami i reakcjami na sytuację trudną oraz postępowanie w przypadku potencjalnego zagrożenia zachowaniami agresywnymi.

Moduł praktyczny poprowadzili funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej OISW w Koszalinie. W trakcie zajęć zostały pokazane i przećwiczone techniki samoobrony w postaci uwalniania się z chwytów oraz postępowanie w przypadku zagrożenia napadem z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Omówiono także zasady projektowania bezpiecznego miejsca pracy.

 

 

Tekst i zdjęcia : por. Dorota Zwolańska

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej