Do wszystkich polskich szkół trafi komiks poświęcony Obławie Augustowskiej, który nosi tytuł „Zabrane życia 1945". Ta rysunkowa historia powstała w Areszcie Śledczym w Suwałkach. Jest wspólnym dziełem wychowawcy i osadzonego.

Obława Augustowska jest największą i nadal niewyjaśnioną powojenną zbrodnią dokonaną na Polakach po drugiej wojnie światowej. W lipcu 1945 roku Sowieci wywieźli i zamordowali mieszkańców terenu północnej części obecnego woj. podlaskiego. Do dziś nie wiadomo, gdzie są groby ofiar.

Pomysłodawcą upamiętnienia ofiar tej zbrodni był wychowawca do spraw K – O kpt. Sławomir Rafalski. Przygotował on scenariusz, a do narysowania komiksu namówił jednego z utalentowanych plastycznie osadzonych, który odbywał wówczas karę pozbawienia wolności. Stworzona historia była próbą odtworzenia zdarzeń z największej zbrodni ludobójstwa po zakończeniu drugiej wojny światowej i ratowania pamięci o ofiarach zbrodni.

Dzięki staraniom księdza Stanisława Wysockiego, wkrótce do wszystkich polskich szkół trafi 50 tysięcy egzemplarzy komiksu poświęconego Obławie Augustowskiej, który powstał za murami naszej jednostki.

Cieszymy się, że zgodnie z zamysłem autorów, walory edukacyjne komiksu będą mogły być wykorzystywane przez młodego czytelnika do poszerzania wiedzy o wydarzeniach historycznych związanych z Obławą Augustowską. Wierzymy, że pamięć zapisana na stronach tej publikacji będzie kształtować świadomość historyczną młodego pokolenia.

Powyższa praca była jednym z elementów owocnej współpracy ze Związkiem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku. Corocznie aktywnie wspieramy działalność związku na rzecz popularyzacji wiedzy i prawdy historycznej. Od kilku lat Areszt Śledczy w Suwałkach współorganizuje uroczystości państwowe poświęcone Obławie Augustowskiej. Objęliśmy opieką symboliczną nekropolię na wzgórzu w Gibach. Dzięki pracy osadzonych i funkcjonariuszy naszej jednostki na wzgórzu stanęło kilkaset dębowych krzyży. Włączyliśmy się w prace przygotowawcze prowadzące do powstania pomników „Strażników Pamięci” poświęconych upamiętnieniu ofiar Obławy Augustowskiej w Suwałkach i w Augustowie.

Jesteśmy dumni, że dzięki wieloletniej współpracy ze Związkiem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 r. mamy możliwość działać w celu ocalenia od zapomnienia tych, którzy złożyli na ołtarzu Ojczyzny najwyższą ofiarę – swoje życie.

Wiecej na: https://bialystok.tvp.pl/47785027/komiks-poswiecony-oblawie-augustowskiej

 

Tekst: kpt. Joanna Boratyńska

Zdjęcie: https://sejny.net/artykul/komiks-o-oblawie-augustowskiej/969443

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej