Oficjalne uroczystości uczczenia 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Bydgoszczy rozpoczęły się mszą świętą w Katedrze Bydgoskiej pw. św. Marcina i Mikołaja, którą celebrował Jan Tyrawa, Biskup Diecezji Bydgoskiej.

Następnie uczestnicy przy dźwiękach wojskowej orkiestry przeszli ulicami miasta Bydgoszczy pod Pomnik Wolności. Tam odśpiewano hymn państwowy, a po apelu pamięci i salwie honorowej delegacje złożyły wiązanki.

Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko – Pomorski odczytał list od premier Beaty Szydło. Uroczystości odbyły się z udziałem m. in. posła RP Piotra Króla, Zbigniewa Ostrowskiego- wicemarszałka województwa, Anny Mackiewicz -zastępcy prezydenta.

Służbę Więzienną reprezentowała delegacja funkcjonariuszy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy na czele z dyrektorem płk. Jackiem Gościakiem. Delegacji Aresztu Śledczego w Bydgoszczy przewodniczył płk Grzegorz Breitenbach – dyrektor jednostki. Zgodnie z tradycją w obchodach wzięły udział poczty sztandarowe służb mundurowych w tym również funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Bydgoszczy -Fordonie.

Uroczystości zakończone zostały wręczeniem odznaczeń państwowych w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem funkcjonariuszy ZK w Bydgoszczy-Fordonie odbyły się na rynku w Starym Fordonie. Uroczystość poprzedzona została mszą św. w intencji ojczyzny w Kościele pw. św. Mikołaja. Kwiaty pod pomnikiem ku czci poległych i pomordowanych mieszkańców Fordonu w latach 1939-1345 złożyli: mjr Marcin Klimczyk – Dyrektor Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie, kpt. Piotr Garbowski – Zastępca Dyrektora oraz mjr Paweł Makowski – Kierownik Działu Penitencjarnego fordońskiej jednostki.

Delegacja funkcjonariuszy z AŚ w Chojnicach na czele z kpt. Markiem Kalczukiem – zastępcą dyrektora jednostki tradycyjnie złożyła kwiaty pod pomnikiem Orła, następnie pod pomnikiem Chrystusa Króla. Obchody zakończyły się mszą świętą w intencji Ojczyzny i Powiatu Chojnickiego w Bazylice Mniejszej pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela.

W Grudziądzu obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się od mszy świętej w Bazylice Kolegiackiej w intencji ojczyzny. Następnie odbyły się uroczystości patriotyczne na grudziądzkim rynku. W uroczystościach uczestniczyła delegacja ZK Nr 1 w Grudziądzu z ppłk Małgorzatą Gajdus – Ciborowską, Zastępcą Dyrektora jednostki na czele oraz delegacja ZK Nr 2 w Grudziądzu pod przewodnictwem mjr Arkadiusza Gościnnego Dyrektora ZK Nr 2 w Grudziądzu.

Główne uroczystości w Koronowie odbyły się na Placu Zwycięstwa, gdzie odśpiewano pieśni patriotyczne i wygłaszano okolicznościowe przemówienia. Delegacja funkcjonariuszy z mjr. Jerzym Żurkiem, Dyrektorem ZK w Koronowie na czele wzięła udział we mszy świętej w intencji ojczyzny.

W Nakle nad Notecią Święto Niepodległości zrealizowano jak zwykle bardzo uroczyście. Obchody rozpoczęto od mszy św. w intencji Ojczyzny z udziałem władz samorządowych powiatu i gminy, licznych delegacji, mieszkańców oraz przedstawicieli służb mundurowych. Służbę Więzienną reprezentował ppłk Paweł Granowski – z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach. W tym roku po raz pierwszy udział w uroczystości wzięła również delegacja Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa, które reprezentował Przewodniczący kpt. Sebastian Kłosiński. Uroczystości zakończono złożeniem wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności Wojsku Polskiemu.

W oficjalnych odchodach Święta Niepodległości w Toruniu uczestniczyli przedstawiciele toruńskiego aresztu oraz poczet sztandarowy. Ppłk Tomasz Sitkiewicz, Dyrektor Aresztu Śledczego w Toruniu oraz kpt. Mariusz Cychowski byli obecni na uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny w Kościele Garnizonowym na pl. św. Katarzyny, stamtąd wspólnie z innymi zaproszonymi gośćmi, a także mieszkańcami Torunia przemaszerowali ulicami Starego Miasta pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie w asyście honorowej złożyli kwiaty.

Kpt. Krzysztof Ziętara - Dyrektor Zakładu Karnego we Włocławku wraz z pocztem sztandarowym jednostki penitencjarnej wziął udział w obchodach Święta Niepodległości. Tradycyjnie, miejskie uroczystości odbyły się na Placu Wolności przed pomnikiem Żołnierza Polskiego.

 

Tekst, zdjęcia: mjr M. Budny, mjr R. Gadzinowski, kpt. A. Bargieł, kpt. S. Kłosiński, Kurier Nakielski, Nakło24, por. A. Kruk, por. M. Mazurska, por. A. Wollmann, st. szer. W. Kubiak, A. Zakrzewski (Urząd Miasta Torunia), T. Seroczyński.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej