Wzięcie zakładnika, pożar w celi, bunt na placu spacerowym, atak terrorystyczny, napad na konwój - to niestety nie kadry z filmu sensacyjnego, ale jedne z wielu scenariuszy, na jakie funkcjonariusze Służby Więziennej muszą być przygotowani w codziennej służbie.

nieBEZPIECZNIE

O zagrożeniach związanych z pracą z osobami niebezpiecznymi, agresywnymi i pozostającymi za więziennym murem najczęściej pamiętają jedynie ci, którzy na co dzień się z nimi zmagają. Funkcjonariusze Służby Więziennej nierzadko podczas swojej pracy spotykają się z różnymi formami agresji ze strony więźniów – od postaw bierno – agresywnych, agresji pośredniej, po agresję słowną i fizyczną. Skazani odreagowują frustrację, złość czy poczucie bezradności. Są też autoagresywni czy wrodzy w stosunku do współosadzonych. Te wszystkie zachowania generują w więzieniu sytuacje trudne i niebezpieczne.

przeSZKOLENI

W każdej jednostce penitencjarnej kilka razy do roku odbywają się szkolenia skierowane do kadry podnoszące kwalifikacje zawodowe, także te szkolące umiejętności strzeleckie, samoobronę i techniki interwencyjne. Specjaliści w tym zakresie – najczęściej członkowie katowickiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej – uczą zarówno funkcjonariuszy pracujących na co dzień w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi, jak i pracowników administracyjnych. W Służbie Więziennej na niebezpieczeństwo ze strony więźnia lub grupy, narażony jest każdy.

Ćwiczenia ochronne

Służba Więzienna na co dzień współpracuje z wieloma instytucjami, palcówkami i innymi służbami mundurowymi m.in. w zakresie wspólnych działań w sytuacjach kryzysowych. Co najmniej raz do roku w każdym zakładzie karnym i areszcie śledczym odbywają się ćwiczenia ochronne sprawdzające skuteczność współdziałania służb w regionie i wypracowanych procedur na wypadek takich zdarzeń jak pożar, wypadek komunikacyjny, wzięcie zakładnika, napad na konwój, ucieczka.

,,Organizujemy je po to, by przećwiczyć współdziałanie z innymi służbami, takimi jak Państwowa Straż Pożarna czy Policja. Naszym celem jest także doskonalenie wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy oraz procedur na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. Bo w sytuacji zagrożenia liczy się każda sekunda. Dlatego tak bardzo zależy nam, aby warunki, w których ćwiczymy były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości” – podkreśla kpt. Roman Mika, kierownik działu ochrony w Zakładzie Karnym w Zabrzu. To w tej jednostce ostatnio ćwiczono uwolnienie więziennego psychologa wziętego na zakładnika oraz gaszenie pożaru w pralni na pawilonie mieszkalnym. Potrzebna była współpraca z Zespołem Etatowym Negocjatorów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Strażą Pożarną.

bezCENNA współpraca

Najczęściej Służba Więzienna angażuje do ćwiczeń katowicką GISW oraz Policję, Straż Pożarną, jednostki ratownicze oraz placówki samorządu terytorialnego. Ćwiczenia odbywają się nie tylko na terenie jednostek penitencjarnych, ale również poza obrębem zakładów karnych w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych. I choć w praktyce zdarzenia takie występują rzadko, dzięki ćwiczeniom funkcjonariusze wiedzą, co mają robić, by działać skutecznie. Ponadto minimalizowane są skutki faktycznych zdarzeń oraz podnosi się poczucie bezpieczeństwa w służbie.

galeria zdjęć

Tekst: mjr Justyna Siedlecka

Zdj. : kpt. Roman Malchrzyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej