W dniu 30 czerwca 2019 roku grupa 29 skazanych z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, w ramach prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych o charakterze historyczno-patriotycznym, odwiedziła Państwowe Muzeum na Majdanku.

Ciekawa forma resocjalizacji

Odwiedzanie miejsc pamięci ma za zadanie uwrażliwiać oraz przybliżać osobom pozbawionym wolności historię, kulturę, religię i dziedzictwo narodowe, jak również kształtować postawy tolerancji. Skazani zwiedzili teren obozu, obejrzeli eksponaty muzealne oraz wysłuchali trudnej historii. Taka wizyta powinna przełożyć się na próbę refleksji na temat tragicznych wydarzeń z okresu II wojny światowej, a to z kolei będzie dobrą podstawą do prowadzenia dalszych oddziaływań resocjalizacyjnych. Osadzeni słuchali przekazywanych treści w atmosferze skupienia i zadumy. Tego typu wizyty dają możliwość poszerzenia wiedzy i świadomości narodowej, a w szczególności pozwalają namacalnie doświadczyć historii Ojczyzny oraz trwale zapadają w pamięć.

 

Tekst: mł. chor. Magdalena Łukowiec

Zdjęcia: kpt. Joanna Maleszyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej