„What works? Co działa na więźniów?” - to tytuł seminarium naukowego, które odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim.

Seminarium było poświęcone programom resocjalizacyjnym realizowanym w jednostkach penitencjarnych, które w sposób efektywny wpływają na readaptacją społeczną osadzonych i przygotowują do życia po opuszczeniu murów więzień. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w związku z publikacją podręcznika pt. „Druga szansa. Warsztaty dla więźniów długoterminowych”, który jest efektem projektu kierowanego przez dr Marię Niełaczną z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego.

W seminarium uczestniczyli wykładowcy akademiccy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, studenci z kół naukowych z Łodzi, Poznania i Białegostoku, a także funkcjonariusze Służby Więziennej. Udział w wydarzeniu zaznaczył także przedstawiciel rawickiej jednostki kpr. Kornel Ratajski, który zreferował realizowany w Zakładzie Karnym w Rawiczu innowacyjny program resocjalizacyjny „Złota Setka” – program sprzyjający readaptacji i reintegracji społecznej poprzez wychowanie fizyczne z zakresu zapobiegania negatywnym skutkom izolacji wobec osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności. Funkcjonariusz przedstawił założenia programu, omówił realizowane jednostki treningowe, opowiedział o odbywającym się corocznie półmaratonie, będącym ukoronowaniem programu, a także przybliżył efekty programu wybiegające poza sferę sportu i wytrenowania fizycznego.

Programy i oddziaływania skierowane do więźniów, a realizowane w jednostkach penitencjarnych, zaprezentowali również funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładów Karnych w: Nowogardzie, Goleniowie, Siedlcach i Opolu Lubelskim.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń między praktykami a specjalistami w tworzeniu programów resocjalizacyjnych. Goście wskazali na potrzebę solidnej podstawy merytorycznej każdego programu, konieczność jego realizacji wedle ustalonych zasad i potrzebę „otwartości” więzień na współpracę ze środowiskiem zewnętrznym.

Tekst: por. Ewa Szulc

Foto: dr Maria Niełaczna

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej