W ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga kadra penitencjarna Aresztu Śledczego w Krasnymstawie włączyła skazanych w obchody Dnia Ziemi.

Więźniowie z krasnostawskiego aresztu, co roku aktywnie uczestniczą w obchodach Międzynarodowego Dnia Ziemi. Zazwyczaj biorą czynny udział w akcjach sprzątania obszarów leśnych na terenie miasta i powiatu krasnostawskiego. W tym roku, z uwagi na panującą epidemię wykonali budki lęgowe dla ptaków, które zostały przekazane na rzecz Nadleśnictwa Krasnystaw. Obchody Światowego Dnia Ziemi poprzedziły liczne audycje radiowęzłowymi o tematyce ekologicznej, ukierunkowane na podniesienia świadomości ekologicznej osadzonych i wzbudzenie wspólnej troski o naszą planetę.

Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia, na świecie od 1970 roku, a w Polsce od roku 1990. Dzień Ziemi jest obchodzony zwykle w momencie równonocy wiosennej na półkuli północnej. Wtedy na całej planecie dzień trwa tyle samo, co noc. Święto to jest doskonałą okazją do organizowania różnego rodzaju wydarzeń promujących postawy ekologiczne w społeczeństwie, w tym akcje zbierania i segregowania śmieci oraz sadzenia drzew. Dnia Ziemi ma uświadomić obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Coroczne Święto Ziemi jest okazją do poprawy świadomości dotyczącej efektów niszczenia środowiska naturalnego. Hasło Dnia Ziemi 2021 - „Przywróć naszą Ziemię”.

"Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!" (Święty Jan Paweł II)

 

Tekst: chor. Magdalena Łukowiec

Zdjęcia: mł. chor. Bartłomiej Suryś

Nadleśnictwo Krasnystaw

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej