Oddział Zewnętrzny w Kikitach współpracuje z  Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego Filią w Biskupcu.

Oddział Zewnętrzny w Kikitach współpracuje z Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego Filią w Biskupcu, na podstawie zawartego porozumienia, dotyczącego podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego osób pozbawionych wolności, poprawy sytuacji osadzonych na rynku pracy, promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej osób opuszczających zakłady karne, a także łagodzenia skutków bezrobocia. W ramach podpisanego porozumienia osoby pozbawione wolności, przygotowujące się do zwolnienia, które
są zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa zawodowego, biorą udział  w programie readaptacji społecznej i edukacji skazanych pod nazwą „Pierwsze kroki za murem”.

            W maju br. grupa osadzonych Oddziału Zewnętrznego w Kikitach uczestniczyła w spotkaniu, prowadzonym przez doradców zawodowych Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego Filia w Biskupcu. Zajęcia polegały na przygotowaniu osadzonych do skutecznego radzenia sobie na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Tematyka zajęć obejmowała głównie zagadnienia:

  • określenie umiejętności niezbędnych podczas aktywnego poszukiwania pracy
  • omówienie metod poszukiwania pracy
  • udzielenie informacji o zawodach i rynku pracy
  • przedstawienie oferty edukacyjnej: określenie możliwości szkolenia i kształcenia, doskonalenia swoich kompetencji
  • zwiększanie motywacji do podjęcia zatrudnienia

            Podczas spotkania uczestnicy poznali również prawa i obowiązki osób bezrobotnych, wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zapoznali się z zasadami rejestracji oraz formami pomocy jakie oferuje urząd pracy.

            Osadzeni aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, chętnie dyskutując na poruszane tematy. Określili swoje predyspozycje oraz zainteresowania zawodowe, dzieląc się również swoimi planami na przyszłość.

Teks i zdjęcia: sierż.Weronika Cygan

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej