Już po raz drugi w swojej historii administracja Oddziału Zewnętrznego w Kikitach przygotowała warunki dla realizacji testu w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego na pierwszy stopień oficerski.

W dniu 9 października br. 66 funkcjonariuszek i funkcjonariuszy stawiło się w oddziale punktualnie o wyznaczonej godzinie aby zmierzyć się z zagadnieniami wymienionymi w przygotowanym teście. Dla wielu z pośród obecnych byłą to już kolejna próba zakwalifikowania się na oficerskie szkolenie lecz także liczną grupę stanowili funkcjonariusze po raz pierwszy doświadczający tego wyzwania i towarzyszących mu emocji.   

Punktualnie o godz.  11 30,  wyznaczonej na rozpoczęcie testu dla całej penitencjarnej Polski kandydaci poznali pytania i rozpoczęli rozwiązywanie testu. Na przygotowanych 60 pytań wyznaczono czas 70 minut. Nad prawidłowym przebiegiem testu czuwała komisja, w skład której wchodzili:

  • wyznaczony przedstawiciel Dyrektora Generalnego Służby Więziennej – ppor. Paweł Mycio,
  • wyznaczony przedstawiciel COSSW w Kaliszu – mjr Wojciech Litwin,
  • wyznaczony przedstawiciel COSSW w Kaliszu – kpt. Jacek Jasiński ,
  • specjalista OISW w Olsztynie  – mjr Anna Orzoł,
  • przedstawiciel Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Olsztynie – kpt. Andrzej Młynarczyk ,
  • kierownik OZ Kikity – por. Leszek Łach.

Spokojny przebieg testu oraz pierwsze komentarze uczestników po jego zakończeniu  pozwalały na stwierdzenie, że pytania nie wzbudzały kontrowersji oraz dużych trudności.  Zatem liczyć można na wysoki poziom uzyskanych wyników i liczne przedstawicielstwo funkcjonariuszy okręgu olsztyńskiego w COSSW.

Tekst i zdjęcia: por.Lech łach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej