Z dniem 1 września 2017 roku, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie mjr. Piotra Stefańskiego.

Uroczystego wręczenia aktu powołania na nowe stanowisko służbowe dokonał płk Jacek Lenart – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi  w obecności ppłk. Arkadiusza Janiszewskiego - Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie, mjr. Mariusza Kasierskiego zastępcy dyrektora oraz kadry kierowniczej jednostki.

Major Piotr Stefański, służbę rozpoczął 1 marca 1992 roku, jako strażnik działu ochrony Aresztu Śledczego w Łodzi. Od marca 2009 roku był zastępcą kierownika działu ochrony w AŚ w Łodzi, a od maja 2011 roku kierownikiem tego działu.

Od października 2011 roku do 31 sierpnia br. pełnił służbę jako specjalista w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Łodzi.

Absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

 

Tekst oraz zdjęcia:

por. Adam Kowalski

Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej