W dniu 1 marca 2020 r. przedstawiciele kieleckiej Służby Więziennej uczestniczyli w wojewódzkich uroczystościach poświęconych Żołnierzom Wyklętym.

Główne uroczystości odbyły się przed pomnikiem Armii Krajowej w Kielcach. Rozpoczęła je Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklętych w bazylice katedralnej, którą odprawił biskup kielecki Jan Piotrowski. Po mszy, delegacje złożyły kwiaty przed ścianą straceń na Wzgórzu Zamkowym, gdzie kiedyś mieściło się kieleckie więzienie. W tegorocznych obchodach Areszt Śledczy w Kielcach reprezentowali ppłk Mariusz Szewczuk z-ca dyrektora jednostki oraz kpt. Tomasz Sobaś z-ca kierownika działu ochrony. Organizatorami uroczystości byli Wojewoda Świętokrzyski oraz Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.

mjr Michał Głowacki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej