Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

01.03.2021
1 marca na terenie byłego więzienia mokotowskiego, gdzie obecnie mieści się Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, odbyły się uroczystości związane z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Wiceminister Michał Woś na otwarciu hali w suwalskim areszcie

22.02.2021
22 lutego 2021r., na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach, uroczyście otwarto nowo powstałą halę produkcyjną, sfinansowaną ze środków pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Docelowo w suwalskim areszcie przybędą...

Nominacje generalskie w Służbie Więziennej

11.02.2021
Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek Ministra Sprawiedliwości, nadał stopień generała płk. Andrzejowi Leńczukowi, zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i  płk. Marcinowi Strzelcowi, Rektorowi - Komendantowi Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. ...

Aktualności

Podsumowanie roku 2020 oraz cele na rok bieżący były tematami rocznej odprawy kierownictwa Służby Więziennej. W związku z sytuacją epidemiczną odbyła się ona poprzez system wideokonferencji.

Grupa skazanych kobiet przebywających w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie wzięła udział  w programie resocjalizacyjnym którego głównym celem jest rozwój kompetencji oraz wiedzy uczestników w obszarach zarządzania stresem, emocjami, dbania o siebie i swoją równowagę wewnętrzną we wszystkich obszarach życia.

Starocie to przedmioty, które mają wartość historyczną i często wiążą się z nimi ciekawe wspomnienia. W dniu staroci warto przyjrzeć się przedmiotom, które były wykorzystywane przez więzienników i więźniów w przeszłości.

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro z dniem 1 marca 2021 r. powołał płk. Artura Koczerbę na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu.

Zdarzenie w Zakładzie Karnym w Garbalinie to jedyny przypadek ogniska epidemiologicznego COVID-19 w jednostkach penitencjarnych od początku pandemii. Dzięki skutecznym działaniom Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej zakażeń w jednostkach penitencjarnych w Polsce jest znacznie mniej niż w innych krajach.

Komunikat

24.02.2021

23 lutego 2021 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw rozpatrzenia postulatów dotyczących Służby Więziennej zgłaszanych przez związki zawodowe, powołanego przez Ministra Sprawiedliwości.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej