Służba Więzienna na Nocy Muzeów

17.05.2021
Pokazy tresury psów Służby Więziennej, samoobrona zaprezentowana przez Grupę Interwencyjną SW, nowa wystawa i kino letnie to atrakcje, jakie mogli zobaczyć uczestnicy Nocy Muzeów w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wydarzenie było przeprowadzone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa...

Pielęgniarki i położne w Służbie Więziennej

11.05.2021
Każdego dnia wykonują swoje obowiązki wobec osadzonych przebywających w izolacji penitencjarnej. Pobierają krew, wydają leki, wykonują zastrzyki, opatrują rany, czuwają nad stanem chorych. Mierzą temperaturę, tętno i ciśnienie krwi. 12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek...

Majowy numer „Forum Służby Więziennej”

06.05.2021
W tym wydaniu „Forum” piszemy o więziennych animatorach kultury, o książkach i o ciekawych programach resocjalizacyjnych.

Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Z inicjatywy Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia grupa 8 skazanych z Zakładu Karnego w Raciborzu została skierowana do pracy przy usuwaniu skutków lokalnych podtopień w Rydułtowach.

W Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy dobiegła końca piąta w bieżącym roku edycja szkolenia specjalistycznego skierowanego do dowódców zmian działów ochrony w Służbie Więziennej.

Pomimo luzowania obostrzeń związanych z wirusem COVID-19, stan epidemii nie minął. Dowodem tego fakt, iż w punktach krwiodawstwa i szpitalnych bankach brakuje krwi. Na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy w sprawie dawców rzadkiej grupy krwi 0 Rh+ odpowiedział fordoński funkcjonariusz Służby Więziennej.

Kpt. Grzegorz Urbański, starszy wychowawca w zamojskim Zakładzie karnym, z wykształcenia i zamiłowania historyk, który od przeszło kilkunastu lat działa w stowarzyszeniu „Zamojskie Bractwo Rycerskie”. Jest z nim związany od początku istnienia organizacji. Może się pochwalić udziałem w licznych rekonstrukcjach bitew i starć, w tym w rekonstrukcji Bitwy pod Grunwaldem oraz w sztandarowym dla zamojskiej braci rycerskiej przedsięwzięciu „Szturmie Twierdzy...

W Czarnem trwa szkolenie psów specjalnych. Po powrocie do jednostek mają być jeszcze bardziej skuteczne w wykrywaniu niedozwolonych środków.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej