Majowy numer „Forum Służby Więziennej”

06.05.2021
W tym wydaniu „Forum” piszemy o więziennych animatorach kultury, o książkach i o ciekawych programach resocjalizacyjnych.

Dzień Pracownika Służby Zdrowia – Światowy Dzień Zdrowia

07.04.2021
W jednostkach penitencjarnych opiekę zdrowotną zapewnia kadra medyczna obejmująca 631 lekarzy, 904 pielęgniarek i 504 osób innego personelu medycznego (farmaceuci, diagności laboranci, fizykoterapeuci, technicy rtg, asystentki stomatologiczne itp.).

Służby mundurowe będą miały wspólną bazę treningową

08.03.2021
Z inicjatywy Ministra Michała Wosia Służba Więzienna i Państwowa Straż Pożarna będą miały wspólną bazę treningową. Tuż przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu – Zdroju powstanie kompleks ćwiczebno-szkoleniowy. W obecności zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, gen. Andrzeja...

Aktualności

Dzisiaj (7 maja) w Raciborzu odbył się pogrzeb aspiranta Michała Kędzierkiego, policjanta zabitego na służbie. W imieniu wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia wieniec na grobie poległego policjanta złożył dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu mjr Maciej Konior.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Komunikat

07.05.2021

6 maja 2021 roku w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej odbyło się spotkanie przedstawicieli działających w Służbie Więziennej związków zawodowych ze stroną służbową.

W zakładach karnych i aresztach śledczych przebywa ponad pięć tysięcy osób skazanych za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Kadra penitencjarna systematycznie prowadzi wobec nich oddziaływania resocjalizacyjne.

5 maja przypada Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dzień ten ustanowiony został we Francji na początku lat 90. XX wieku jako dzień godności osób niepełnosprawnych i wyraz z jednej strony solidarności i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, z drugiej zaś jako sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych we wszelkich obszarach życia publicznego.

W całym kraju ruszyły matury. Wśród tegorocznych maturzystów jest również 92 absolwentów przywięziennych centrów kształcenia ustawicznego.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej