Ogólnopolskie Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Służbie Więziennej

08.11.2019
7 listopada w Olsztynie odbyły się Ogólnopolskie Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Służbie Więziennej. Organizatorami święta byli gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej i płk Elżbieta Jankowska – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie.

Listopadowy numer "Forum Służby Więziennej"

08.11.2019
W bieżącym wydaniu Forum m.in. o obchodach Święta Niepodległości, bezpieczeństwie energetycznym, pasjach funkcjonariuszy i ich codziennej pracy w jednostkach penitencjarnych.

Wyróżnienie dla Mistrzyni

06.11.2019
Wiceminister Sprawiedliwości nadzorujący więziennictwo Michał Wójcik wyróżnił st. szer. Iwonę Nierodę – Zdziebko z Zakładu Karnego w Rzeszowie za wyjątkowe zaangażowanie i wkład pracy w realizacji zadań służbowych oraz trud w rozwijaniu wyjątkowej pasji jaką jest Kickboxing.

Aktualności

W dniach 29-31 października 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej Oddział Zamiejscowy w Zwartowie odbyło się szkolenie mentorów.

2 listopada 2019 roku funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim udaremnili próbę wniesienia na teren jednostki penitencjarnej substancji odurzających.

25 października br., na terenie Zakładu Karnego w Kamińsku uroczyście otwarto nowo powstałą halę produkcyjno - magazynową, sfinansowaną ze środków pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Od listopada w Zakładzie Karnym w Kamińsku przybędą nowe miejsca pracy dla blisko 200 osadzonych.

„W Służbie Więziennej, dzięki dobrej sytuacji finansowej, programowi modernizacji, ale przede wszystkim profesjonalnej pracy i zaangażowaniu funkcjonariuszy, udało się w tym roku zrealizować wiele poważnych zadań i inwestycji – podkreślił gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej podczas odprawy, która odbyła się w dniach 28-31 października br.

Służba Więzienna przy współpracy z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi realizuje szereg programów uczących skazanych jak być dobrym rodzicem. Programy te realizowane są zarówno dla osadzonych mężczyzn jak i kobiet.

Na mocy podpisanego 4 czerwca br. porozumienia o współpracy pomiędzy Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Lublinie ppłk. Krzysztofem Stefanowskim a Panem Stanisławem Curem Dyrektorem Schroniska dla Nieletnich w Dominowie, dzieląc się zdobytym doświadczeniem, 29 października br. przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników ośrodka w ramach kampanii” Bezpieczni w służbie i w pracy”.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej