Służba Więzienna dzieli się darem życia

30.07.2021
W całej Polsce, szczególnie w okresie wakacji wzrasta zapotrzebowanie na najcenniejszy dar, jaki człowiek może dać drugiemu człowiekowi – krew. Od kilku tygodni centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa apelują o jej oddawanie. Na te apele odpowiedzieli funkcjonariusze...

Lipcowy numer "Forum Służby Więziennej"

12.07.2021
W lipcowym wydaniu „Forum” piszemy o odmrażaniu widzeń w jednostkach penitencjarnych w Polsce i w Europie, o wartościowych programach i ludziach w służbie.

Uroczysta promocja oficerska funkcjonariuszy Służby Więziennej

01.07.2021
Wiceministrowie sprawiedliwości Michał Woś i Marcin Romanowski wzięli dziś udział w promocji oficerskiej funkcjonariuszy Służby Więziennej. Stopień podporucznika otrzymało 268 osób, które z pozytywnym wynikiem ukończyły wszystkie etapy szkolenia. Wydarzenie miało miejsce...

Aktualności

W obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego włączyli się funkcjonariusze Służby Więziennej. W lokalnych miejscach pamięci narodowej składali wieńce i oddawali hołd bohaterom, którzy oddawali życie za naszą wolność. Dla osadzonych zorganizowano tematyczne zajęcia kulturalno-oświatowe.

Centralny Zarząd Służby Więziennej w partnerstwie z norweskim Dyrektoriatem Więziennictwa i Probacji realizuje projekt, którego Moduł nr 1 pn. „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” zakłada budowę i uruchomienie 5 nowoczesnych kompleksów penitencjarnych. Jednym z nich jest kompleks penitencjarny „Radom”.

Podczas wojewódzkiej gali finałowej w Amfiteatrze Sceny Szekspirowskiej przy Teatrze Baj Pomorski w Toruniu, wręczono nagrody laureatom plebiscytu Osobowość Roku 2020. Wśród nich znalazła się funkcjonariuszka Służby Więziennej.

Jak wynika ze statystyk policyjnych liczba przestępstw wszczętych w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii z roku na rok wzrasta i nie są to wyłącznie postępowania wszczęte w związku z posiadaniem substancji psychoaktywnych, ale także przestępstwa popełnione pod wpływem środków odurzających. Tylko w roku 2020 wszczęto 34 065 takich postępowań, a w roku 2015 było ich 30 389. Wiele z tych osób finalnie zostaje pozbawionych wolności.

W siedzibie OISW w Rzeszowie odbyła się prezentacja opracowanej przez pracownię projektową F-11 z Krakowa koncepcji architektoniczno-funkcjonalno-użytkowej zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu penitencjarnego w Chmielowie”. Po raz pierwszy można było zobaczyć jak będzie ostatecznie wyglądała nowa jednostka penitencjarna.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Suwałkach odznaczeni Odznaką Honorową Primus in Agendo.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej