Programy edukacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości w nowym roku szkolnym

20.09.2019
Po sukcesie prowadzonych w ubiegłych latach w Ministerstwie Sprawiedliwości programów - „Przygody z Paragrafem” oraz „Dnia z prawem” - w październiku 2019 r. ruszają nowe zajęcia edukacyjne, skierowane do starszej młodzieży. Dzięki nim łatwiej będzie można radzić...

"100 - lecie Służby Więziennej. Sukcesy i nowe wyzwania". Konferencja na Śląsku

16.09.2019
16 września 2019r. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach, odbyła się konferencja pn. „100 - lecie Służby Więziennej. Sukcesy i nowe wyzwania.” Padły ważne słowa dotyczące ochrony prawnej funkcjonariuszy Służby Więziennej, rozbudowy jednostek penitencjarnych i rozszerzenia systemu...

W hołdzie przedwojennym funkcjonariuszom

15.09.2019
15 września 2019 w Sosnowcu na placu katedralnym sosnowieckiej Katedry Wniebowzięcia NMP odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej byłym funkcjonariuszom, pracownikom i  kapelanom więziennym z Górnego Śląska i z Zagłębia Dąbrowskiego – ofiarom...

Aktualności

Wrzesień w jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego kojarzy się ze światową akcją "Sprzątania Świata". Podobnie jak w latach ubiegłych, grupy skazanych pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej wyruszyły w teren, aby likwidować dzikie wysypiska śmieci, sprzątać ulice, osiedla czy parki.

19 września w kompleksie wojskowym 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów techników klas mundurowych o profilu służby więziennej, wojskowym, policyjnym i strażackim.

We wrześniu na terenie Aresztu Śledczego w  Bydgoszcz odbyło się trzydniowe szkolenie z zakresu „Różnic kulturowych” przeprowadzone przez specjalistkę Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 300 funkcjonariuszy z  jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego.

Kultura to budowanie wartości, dla których warto żyć (Zbigniew Herbert). Na pytanie o sedno kultury i znaczenie savoir vivre w życiu próbowali znaleźć odpowiedź skazani mężczyźni, przebywający w Zakładzie Karnym w Kwidzynie.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie to kolejna instytucja, która weźmie udział w organizowanej przez Służbę Więzienną kampanii „Bezpieczni w służbie i pracy”. W dniu dzisiejszym (18.09.2019r), Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie podpisali porozumienie o współpracy.

17 września 2019r. w Zakładzie Karnym w Siedlcach odbyły się warsztaty edukacyjne dla skazanych w podeszłym wieku pn. „Zdrowie psychiczne i fizyczne seniorów”.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej