Noc Muzeów z udziałem Służby Więziennej

20.05.2019
Kilka tysięcy osób odwiedziło w sobotę (18 maja) Ministerstwo Sprawiedliwości, które po raz kolejny wzięło udział w Nocy Muzeów. Wiele atrakcji dla zwiedzających przygotowała również Służba Więzienna.

Uroczystość nadania sztandaru i jubileusz 125-lecia otwarcia kompleksu więziennego

17.05.2019
Minister Sprawiedliwości, na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach, z dniem 17 maja 2019r. nadał jednostce sztandar, który został ufundowany przez: funkcjonariuszy, pracowników i emerytów zakładu karnego, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy...

Warto przeczytać…

13.05.2019
„Majowe święta” – 3 Maja, 20 lat Polski w NATO, 15 lat w Unii Europejskiej, defilada „Silni w sojuszach”… – możemy być dumni ze swojej formacji.

Aktualności

Służba w więziennictwie to nie tylko wyróżnienie, możliwość rozwoju zawodowego, pewna stabilna praca, lecz przede wszystkim codzienny wysiłek funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w celu budowania bezpieczeństwa publicznego oraz resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

14 maja br. w niemieckim Pfaffenhain odbyła się pierwsza konferencja szkoleniowa pn. „Bezpieczeństwo bez granic”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Dom Bezpieczny dla przedstawicieli Komend Wojewódzkich Policji, Służby Więziennej oraz przedstawicieli Policji kryminalnej z Niemiec.

Rodzina, zdaniem socjologów i najprostszych jej definicji, to najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo – tyle definicja. W więzieniach, po obu stronach kraty są ludzie dla których rodziny są najważniejsze.

Być coraz lepszym

14.05.2019

Funkcjonariusze Służby Więziennej muszą cały czas podnosić swoje kwalifikacje i przygotowywać się na sytuacje kryzysowe. Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy wspólnie z funkcjonariuszami Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu szkoliła zachowanie w różnych sytuacjach ekstremalnych. Na terenie Grudziądza symulowano atak na konwój, a wewnątrz ZK Nr 1 - interwencję w celi, w której zabarykadowali...

W dniach 8-10 maja w Warszawie odbyły się IX Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2019. Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński został zaproszony do Komitetu Honorowego targów, w Radzie Programowej uczestniczył płk Artur Dziadosz, z-ca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

W lubuskich lasach było w mijającym tygodniu bardzo głośno – funkcjonariusze Służby Więziennej, Straży Granicznej i Policji ćwiczyli konwojowanie niebezpiecznych więźniów, ratownictwo taktyczne, strzelectwo, a także identyfikowanie i unieszkodliwianie ładunków wybuchowych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej