Sierpniowy numer "Forum Służby Więziennej"

07.08.2020
W sierpniowym wydaniu Forum piszemy o służbie, pracy i pasjach; o kulturze, prawie i o historii; o ludziach, zwierzętach, roślinach i owadach.

Minister spotkał się z powstańcami

31.07.2020
– Chcemy podziękować za to, co zrobiliście dla Polski i dla Polaków. Jesteście dla nas prawdziwymi bohaterami. Dzięki Wam żyjemy dzisiaj w wolnym kraju – powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik do powstańców warszawskich. Spotkał się z nimi w pałacyku przy...

Dzień Bezpiecznego Kierowcy

24.07.2020
Świadectwo drogowego zabójcy mówi więcej niż tuzin ekspertów przestrzegających przed jazdą samochodem po pijanemu. Dlatego Służba Więzienna od lat angażuje się w propagowanie tego zagadnienia, o którym powinien usłyszeć każdy kierowca. 25 lipca obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Kierowcy.

Aktualności

"Masz Prz(e/y)szłosć" to tytuł projektu mającego na celu prewencję przestępczości, zrealizowanego przez Służbę Więzienną dla dziewcząt z Zakładu Poprawczego w Koronowie.

2 sierpnia br., dobiegła końca piętnasta edycja programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności z zakresu integracji rodzin "Leśna Kolonia". W programie udział wzięło pięć skazanych kobiet oraz siedmioro dzieci. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, inna niż dotychczasowe. Czas leśnej kolonii skazane mamy spędziły z dala od dzieci … były daleko ale zarazem blisko ...

Międzynarodowy Dzień Młodzieży został ustanowiony 17 grudnia 1999 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na wniosek Światowej Konferencji Ministrów Odpowiedzialnych za Sprawy Młodzieży (uchwała nr 54/120). Obchodzony jest corocznie 12 sierpnia.

Rehabilitacja neuropsychologiczna w ramach Programu Oddziału Terapeutycznego w Zakładzie Karnym w Rawiczu realizowana jest od maja 2019 roku. Po roku prowadzonych oddziaływań przyszedł czas na pierwszą ocenę jego efektów.

Nasza Bohaterka co roku 1 sierpnia jest w Warszawie. Odwiedza Muzeum Powstania Warszawskiego. Gdy staje przed płytą z nazwiskami Tych, co w powstaniu zginęli, znajduje koleżanki - rozstrzelane, zasypane. Jej nazwisko na płytę nigdy nie trafi. Nie ma tam miejsca na tych, co przeżyli. W przygotowanej "Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego" znajduje się Jej krótka notka biograficzna.

Na terenie miasta Tarnowa, funkcjonuje wiele placówek, nazywanych zwykle świetlicami środowiskowymi, które świadczą pomoc w szczególności rodzinom, napotykającym trudności w wypełnianiu obowiązków wychowawczych. Ich praca pozytywnie wpływa na rozwój osobowości dzieci, ich postępy w nauce oraz kształtowanie relacji społecznych opartych na wzajemnej pomocy. Z tego typu Placówką Wsparcia Dziennego, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, zarówno z rodzin...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej