Małgorzata Nowotny
redaktor naczelny

Forum Penitencjarne

ul. Wiśniowa 50

02-520 Warszawa

 

tel. (22) 640-86-65 – redaktor naczelny
tel. (22) 640-86-66 – sekretariat

tel. (22) 640-86-68 – fotoreporter
tel. (22) 640-86-64 – dziennikarze
faks: (22) 640-86-67
e-mail: forum@sw.gov.pl

 

Wydawca:

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Ministerstwo Sprawiedliwości

ul. Rakowiecka 37a

02-521 Warszawa

 

Zespół redakcyjny:

redaktor naczelny
Małgorzata Nowotny
malgorzata.nowotny@sw.gov.pl
fotoreporter
Piotr Kochański
piotr.kochanski@sw.gov.pl
kpt. Aneta Łupińska
aneta.lupinska@sw.gov.pl
Agata Pilarska-Jakubczak
agata.pilarska-jakubczak@sw.gov.pl
Elżbieta Szlęzak-Kawa
elzbieta.szlezak-kawa@sw.gov.pl
Grażyna Wągiel-Linder
grazyna.wagiel-linder@sw.gov.pl
sekretariat
kpt. Maria Sodomirska,
maria.sodomirska@sw.gov.pl

 

Skład Rady Programowej miesięcznika Forum Penitencjarne

 

Przewodnicząca:

Elżbieta Krakowska – Kierownik Zespołu Komunikacji Medialnej i Promocji

Członkowie:

  1. Andrzej Leńczuk – Dyrektor Biura Penitencjarnego
  2. Czesław Tuła  - Przewodniczący NSZZFiPW
  3. Maciej Gołębiowski – zastępca komendanta COSSW w Kaliszu
  4. Włodzimierz Głuch – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie
  5. Edward Wasilewski – PTP, COSSW w Kaliszu
  6. Robert Witkowski – Dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu
  7. Justyna Siedlecka – Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego w Katowicach
  8. Joanna Korczyńska - kierownik działu terapeutycznego ZK w Wojkowicach

Warunki prenumeraty:
Miesięcznik kolportowany jest w systemie

prenumeraty, którą przyjmuje redakcja.

Cena prenumeraty rocznej wynosi 42 zł (3,5 zł/egz.).

 

Odpowiednią kwotę należy wpłacać na konto:
Centralny Zarząd Służby Więziennej
NR 76 1010 1010 0401 5222 3100 0000
w NBP o/o Warszawa

z adnotacją:

„Forum Penitencjarne” prenumerata

wraz z adresem dostarczania pisma.

 

Reklama w „Forum Penitencjarnym”
Cała strona – 1 500 zł. + VAT
½ strony – 1 000 zł. + VAT
¼ strony – 700 zł. + VAT
Ogłoszenia drobne – bezpłatne.
 

Należność płatna przelewem na konto:
Zakład Poligraficzny TONOBIS Sp. z o.o.
12 1090 1883 0000 0001 1614 0102
BZ WBK S.A.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej