• Sekretariat: (94) 318-23-61
  • Dział Organizacyjny: (94) 318-22-34
  • Dział Kadr: (94) 318-22-48 / (94) 318-22-37
  • Dział Penitencjarny: (94) 318-22-32
  • Dział Ochrony: (94) 318-22-10
  • Dział Ewidencji: (94) 318-22-41
  • Dział Kwatermistrzowski: (94) 318-22-38
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (94) 318-22-39
  • Dział Łączności i Informatyki: (94) 318-22-07
  • Dział Finansowy: (94) 318-22-33
  • Służba Zdrowia: (94) 318-22-43

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej