Sekretariat – 32 208 45 02

Radca Prawny - 32 208 45 68

Główny Księgowy - 32 208 45 15

Naczelny Lekarz - 32 208 45 20

Medycyna Pracy - 32 208 45 62, 32 208 44 04, 32 208 45 61, 32 208 44 08

Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych i obrony - 32 208 45 22

Specjalista ds kadr, szkoleń i socjalnych, finansowych - 32 208 45 11, 32 208 45 12, 32 208 45 13

Specjalista ds skarg, próśb i wniosków osadzonych - 32 208 45 03

Specjalista ds penitencjarnych - 32 208 45 18, 32 208 45 19

Specjalista ds ochronnych - 32 208 45 09, 32 208 45 10

Specjalista ds zatrudnienia osadzonych i BHP - 32 208 44 86

Specjalista ds ewidencji - 32 208 45 21, 32 208 45 06

Specjalista ds finansowych - 32 208 45 66, 32 208 45 16

Specjalista ds teleinformatyki i łączności - 32 208 44 40, 32 208 44 41

Specjalista ds kwatermistrzowskich - 32 208 45 07, 32 208 45 08

Specjalista ds inwestycyjnych - 32 208 45 26, 32 208 44 51

 

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej