Biorąc pod uwagę konieczność powołania nowych organów doradczych do prac nad nową formułą Przeglądu Więziennictwa Polskiego (Rady Naukowej, Kolegium Redakcyjnego oraz Zespołu Recenzentów Przeglądu  Więziennictwa Polskiego) zostali zaproszeni:

Rada Naukowa:

 1. prof. dr hab. Andrzej Rzepliński – UW, przewodniczący
 2. prof. dr hab. Krzysztof Krajewski – UJ, kierownik Katedry Kryminologii (RPP)
 3. prof. Jerzy Sarnecki – Uniwersytet w Sztokholmie
 4. Doug Dretke - Executive Director. Bachelor in Criminology and Corrections; Sam Houston State University
 5. prof.  Barbara Stańdo-Kawecka – UJ Wydział Prawa i Administracji - Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej
 6. prof. Włodzimierz Wróbel – prof. UJ. Katedra Prawa Karnego, kierownik Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego
 7. prof. dr hab. Emil Pływaczewski – kierownik Katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytet w Białymstoku
 8. prof. dr hab. Henryk Machel – UG Wydział Nauk Społecznych
 9. prof. Jerzy Migdał –  prof. KUL, UJ Wydział Prawa i Administracji - Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej
 10. prof. dr hab. Jarosław Majewski – Uniwersytet im. Kardynała S. Wyszyńskiego, kierownik Katedry Prawa Karnego
 11. prof. Beata Pastwa-Wojciechowska – prof. UG, dziekan Wydziału Nauk Społecznych
 12. prof. Helena Valkova – Uniwersytet w Pilźnie (prawnik i kryminolog)
 13. prof. Frieder Dünkel – Uniwersytet w Greifswald (prawnik i kryminolog)
 14. prof. Miklós Lévay - Eötvös Loránd University Budapest (prawnik i kryminolog)
 15. prof.. Francoise Tulkens – Belgia. Trybunał Praw Człowieka w Hadze (sędzia, prawnik, kryminolog)

Kolegium Redakcyjne:

 1. dr gen. Jacek Pomiankiewicz (RPP) - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Teodor Szymanowski (RPP) -  Honorowy przewodniczący
 3. prof. dr hab. Stefan Lelental - UŁ
 4. prof. dr hab. Zofia Ostrihanska -  Instytut Nauk Prawnych PAN
 5. prof. dr hab. Krystyna Ostrowska
 6. prof. dr hab. Grażyna Szczygieł
 7. dr  Adam Szecówka
 8. prof. dr hab. Zbigniew Lasocik – (UW IPSiR) (RPP)
 9. dr Paweł Moczydłowski – UW (RPP)
 10. prof. Piotr Stępniak –  prof. UAM w Poznaniu, kierownik Zakładu Penitencjarystyki
 11. dr hab. Aldona Nawój-Śleszyński – UŁ, Katedra Prawa Karnego Międzynarodowego / Zakład Nauki o Karze i Środkach Penalnych (adiunkt)
 12. dr Tomasz Przesławski – Wydział Prawa i Administracji UW

Zespół Recenzentów:

 1. dr Tomasz Głowik – APS
 2. dr hab. Sławomir Przybyliński – UWM - Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki Specjalnej i Psychologii (adiunkt)
 3. dr Katarzyna Pawełek – UAM Poznań (Wydział resocjalizacji – adiunkt)
 4. dr Maria Niełaczna  – IPSiR UW
 5. prof. dr hab. Iwona Niewiadomska - KUL Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej
 6. dr Łukasz Chojniak – prawnik, karnista. UW (adwokat)

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej