Redakcja Przeglądu Więziennictwa Polskiego

Redaktor Naczelny – ppłk dr Piotr Łapiński

Zastępca Redaktora Naczelnego – dr Marcin Dudzik, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Zastępca Redaktora Naczelnego – Robert Pelewicz, Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Sekretarz Redakcji – kpt. Maria Sodomirska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej