Redakcja Przeglądu Więziennictwa Polskiego

Redaktor Naczelny – ppłk dr Piotr ŁapińskiIMG_5142.JPG

Zastępca Redaktora Naczelnego – dr Marcin Dudzik, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Zastępca Redaktora Naczelnego – Robert Pelewicz, Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Redaktor tematyczny (psychologia): dr hab. prof. UW Krystyna Ostrowska

Redaktor tematyczny (nauki prawne): dr hab. Tomasz Przesławski

Redaktor tematyczny (pedagogika): dr Adam Szecówka

Redaktor Językowy (język polski) – Małgorzata Nowotny 

Redaktor Językowy (język angielski) – Marta Kuźma

Redaktor Statystyczny – Tomasz Banyś

Sekretarz Redakcji – Maria Sodomirska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej