Muzeum znajduje się w fazie organizacji i jego głównym zadaniem jest gromadzenie zbiorów, które zostaną wykorzystane w przyszłej ekspozycji muzealnej. Prosimy  tym samym o przekazywanie do Muzeum wszelkich pamiątek, zapisków czy wspomnień związanych z Żołnierzami Wyklętymi, a także późniejszą działalnością niepodległościową w czasach PRL. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać telefonicznie pod nr 22 640 86 05, 22 640 85 15 oraz mailowo ( muzeum@sw.gov.pl).

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej