Pierwszy numer Przeglądu Więziennictwa Polskiego ukazał się w roku 1991. Był to powrót i nawiązanie do wydawanego w okresie międzywojennym kwartalnika naukowego o tym samym tytule i winiecie. Do roku 2012 wydano 73 numery kwartalnika, w tym kilka numerów specjalnych. Ostatni numer specjalny (72-73/2011) to zbiór międzynarodowych standardów wykonywania kar, wydany pod redakcją prof. dr hab. Teodora Szymanowskiego, długoletniego przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Więziennictwa Polskiego.

Kolegium Redakcyjne Przeglądu Więziennictwa Polskiego zostało powołane w 1992 r. czuwa nad utrzymaniem właściwego, naukowego poziomu pisma. Przez lata w jego składzie znajdowały się takie tuzy polskiego prawa jak: prof. Lech Falandysz, czy prof. Zbigniew Hołda.

Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski w uznaniu zasług i wkładu w proces kreowania państwa prawa oraz promowania polskiej myśli penitencjarnej i kryminologicznej 7 grudnia 2011r. uhonorował najwyższym odznaczeniem resortowym  - Srebrnym Medalem Pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości ówczesnych członków Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Więziennictwa Polskiego.

Byli to:

  • prof. dr hab. Stefan Lelental
  • prof. dr hab. Zofia Ostrihanska
  • prof. dr hab. Krystyna Ostrowska
  • gen. dr Jacek Pomiankiewicz
  • prof. dr hab. Andrzej Rzepliński
  • prof. dr hab. Grażyna Szczygieł
  • dr  Adam Szecówka
  • prof. dr hab. Teodor Szymanowski
  • dr  hab. Włodzimierz Wróbel
  • Jadwiga Cegielska

W obecnym składzie Kolegium oprócz w/w znajdują się przedstawiciele środowisk naukowych z całego kraju, a jego przewodniczącym jest gen. dr Jacek Pomiankiewicz.

Periodyk naukowy Przegląd Więziennictwa Polskiego wydawany jest w nakładzie 500 egz.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej