Przegląd Więziennictwa Polskiego
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa

tel. (22) 640-86-66 – sekretariat
tel. (22) 640-86-65 – sekretarz kolegium redakcyjnego
e-mail: redakcja@sw.gov.pl

Wydawca:
Centralny Zarząd Służby Więziennej
Ministerstwo Sprawiedliwości
ul. Rakowiecka 37a
02-521 Warszawa

Prenumerata
Roczna: 80,00 zł
Pojedynczy egz.: 20,00 zł

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej