Redaktor Naczelny:

tel. (22) 640-84-24

piotr.lapinski@sw.gov.pl

Sekretarz Redakcji:

tel. (22) 640-86-66

redakcja@sw.gov.pl

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej