Cena 1 egzemplarza Przeglądu Więziennictwa Polskiego wynosi 20 zł.

Cena prenumeraty rocznej wynosi 80 zł.

 

Zamówienia na prenumeratę przesyłać można na adres:

Redakcja Przeglądu Więziennictwa Polskiego:

ul. Wiśniowa 50,

02-520 Warszawa

 

Należność za zamówione egzemplarze należy uiścić na konto:

Ministerstwo Sprawiedliwości CZSW Biuro Budżetu NBP o/o Warszawa

76101010100401522231000000

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej