Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie
funkcjonuje od 1 września 1996 r. na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. MS z 1996 Nr 5, poz. 28).
Zadania służbowe w OISW w Olsztynie realizuje 26 funkcjonariuszy oraz 7 pracowników cywilnych.  


Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie koordynuje i nadzoruje działalność podległych jednostek organizacyjnych: 5 aresztów śledczych, 4 zakładów karnych, 2 oddziałów zewnętrznych.
Pojemność jednostek penitencjarnych okręgu olsztyńskiego wynosi 4913 miejsc osadzenia dla skazanych i tymczasowo aresztowanych mężczyzn i kobiet.


1. Zakład Karny w Barczewie, dyrektor mjr Marek Kulwicki
2. Zakład Karny w Dublinach, dyrektor ppłk Adam Syhłowyj
3. Zakład Karny w Iławie, dyrektor mjr Jarosław Stawski
4. Zakład Karny w Kamińsku, dyrektor ppłk Cezary Kosacz
5. Areszt Śledczy w Bartoszycach, dyrektor kpt. Elżbieta Kociołowska-Błocka

6. Areszt Śledczy w Działdowie, dyrektor mjr Marek Bartnicki
7. Areszt Śledczy w Olsztynie, dyrektor por. Gaweł Gałdziński
8. Areszt Śledczy w Ostródzie, dyrektor kpt. Grzegorz Ślusarczyk
9. Areszt Śledczy w Szczytnie, dyrektor mjr Jarosław Mierzejewski
10. Oddział Zewnętrzny AŚ w Olsztynie, kierownik mjr Radosław Steczkowski
11. Oddział Zewnętrzny w Kikitach, kierownik por. Lech Łach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej